Питання хімії та хімічної технології

Архів-2022-6

Обкладинка зовнішня сторона

Обкладинка внутрішня сторона

ЗМІСТ

 

Бодачівська Л.Ю.

Біорозщеплювані поверхнево-активні речовини з побічних продуктів виробництва рослинних олій у технічних системах

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-145-6-3-11

 

Болібрух Л.Д., Губицька І.І., Кархут А.І., Конечна Р.Т., Половкович С.В., Новіков В.П.

Вивчення взаємодії 2-хлор- та 2,3-дихлор-5(8)-RO-1,4-нафтохінонів з CH-кислотами

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-145-6-12-18

 

Гурбанов Г.Р., Гасімзаде А.В.

Дослідження впливу нових композицій на розкладання стійких водонафтових емульсій важких нафт

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-145-6-19-28

 

Данилов Ф.Й., Боброва Л.С., Павленко Л.М., Корній С.А., Проценко В.С.

Електрокаталітична активність покриттів на основі нікелю, осаджених з електролітів на основі DES, що містять іони церію(III)

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-145-6-29-38

 

Кордиш О.М., Дуванова Е.С., Книжник І.А., Радіо С.В., Розанцев Г.М.

Моделювання рівноваг у підкисленому розчині натрій ортовольфрамату за присутності iонів барію(ІІ)

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-145-6-39-48

 

Кузьменко М.Я., Кузьменко О.М., Філінська Т.Г., Бугрим В.В.

Синтез і властивості олігодиуретанoвмісних карбофункціональних спиртів на основі поліізоціанату

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-145-6-49-55

 

Лихолат Я.І.

Вплив тонини помелу склобою на структуру і властивості пористих склокристалічних матеріалів

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-145-6-56-60

 

Пантелеймонов Р.А., Бойчук О.В., Першина К.Д., Огенко В.М.

Структурні та електрохімічні властивості N-легованих графен–графітових композитів

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-145-6-61-67

 

Свердліковська О.С., Черваков О.В., Черваков Д.О., Буркевич Б.В., Левченко Є.П.

Полімерні іонні рідини та іонні рідини іоненового типу

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-145-6-68-79

 

Семенюк І.В., Кочубей В.В., Скорохода В.Й., Мельник Ю.Я., Семенюк Н.Б., Корецька Н.І., Покиньброда Т.Я.

Температурні і фізико-механічні властивості термопластичних матеріалів на основі полігідроксибутирату

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-145-6-80-87

 

Субтельний Р.О., Кічура Д.Б., Дзіняк Б.О.

Синтез нафтополімерних смол у присутності аліфатичних амінопероксидів

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-145-6-88-97

 

Хоменко О.С., Даценко Б.М., Фоменко Г.В.

Визначення підходів щодо розроблення складів керамічних мас для виробництва лицьової цегли

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-145-6-98-107

 

Шафорост Ю.А., Галаган Р.Л., Король Я.Д., Лут О.А.

Основи безвідходного перероблення шламових відходів ВАТ «Черкаське хімволокно»

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-145-6-108-114

 

Штеменко Н.І., Голіченко О.А., Штеменко О.В.

Порівняльне дослідження взаємодії кластерної сполуки диренію(III) з ДНК різного вмісту нуклеотидів

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-145-6-115-120