Питання хімії та хімічної технології

Контакти:

Поштова адреса редакції:  ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”, проспект Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005, Україна

Електронна адреса для направлення рукописів: berzenina@gmail.com

Головний редактор:

ДАНИЛОВ Фелікс Йосипович, заслужений діяч науки і техніки України, д.х.н., проф.

Директор НДІ Гальванохімії, професор кафедри фізичної хімії ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”

Заступник головного редактора:

ПРОЦЕНКО Вячеслав Сергійович, д.х.н., проф.

Професор кафедри фізичної хімії ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”

Відповідальний секретар:

БЕРЗЕНІНА Оксана Валеріївна, к.б.н., доц.

Доцент кафедри неорганічної хімії ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”

Направити e-mail повідомлення О.В. Берзеніній:  berzenina@gmail.com