Питання хімії та хімічної технології

Журнал “Питання хімії та хімічної технології” дотримується норм та правил, встановлених міжнародним Комітетом з етики публікацій (Committee on Publication Ethics (COPE), ці вимоги доступні на веб-сайті: http://www.publicationethics.org/).

Автори повинні гарантувати, що їх стаття не містить наклепницькі та протизаконні висловлювання, матеріали, твердження та не зазіхає на права (включаючи без обмежень авторське право, або права на патент чи торгову марку) інших осіб і не містить матеріали чи інструкції, які можуть заподіяти шкоду або завдати втрат третім особам.

Автори можуть направити для публікації тільки ті матеріали, які є оригінальною роботою. Якщо до статті включаються уривки з робіт або наявні зазначення на роботи, що охороняються авторським правом і належать третім особам, то автори зобов’язані отримати усі необхідні письмові дозволи власників авторського права на всі використання та зробити відповідне посилання на першоджерело.

Вимоги до оригінальності матеріалів і політика стосовно плагіату

Для розгляду приймаються рукописи, які раніше повністю або частково не були опубліковані (на будь-якій мові, у друкованій або електронній формі) і які не направлені для можливої публікації до редакцій інших наукових фахових видань.

Плагіат, тобто привласнення або використання без дозволу автора і без посилання на нього тих чи інших матеріалів наукового твору, неприпустимий у будь-якій його формі. Це стосується, серед іншого, (1) використання чужих ідей, виразів в їх оригінальній формі або у відредагованій формі без належних посилань; (2) копіювання або переказу (виклад іншими словами) окремих частин і розділів чужих робіт (без зазначення їх автора(ів) та відповідного цитування); (3) привласнення собі наукових результатів, отриманих іншими авторами. Використання авторами своїх власних раніше опублікованих даних, слів і виразів без належного цитування розглядається як автоплагіат і також є неприпустимим.

Рукописи, у яких будуть виявлені елементи плагіату, відхиляються і не публікуються, незалежно від стадії їх розгляду і обробки.

Неприйнятним з точки зору загальновживаних етичних норм є одночасне направлення одного і того ж рукопису на розгляд у різні журнали. У таких випадках рукопис також не приймається до публікації, незалежно від його наукового рівня.

Редакція залишає за собою право застосовувати санкції стосовно авторів, які порушили викладені вище етичні норми (за рішенням редколегії статті таких авторів можуть не прийматися до розгляду протягом певного проміжку часу).

Дозвіл на відтворення чужих даних

У необхідних випадках автори повинні надати письмовий дозвіл власників авторського права на використання (відтворення) раніше опублікованих матеріалів (наприклад, рисунків, схем і таблиць). Оплата фінансових витрат, пов’язаних з отриманням таких дозволів, у повному обсязі покладається на авторів рукописів.