Питання хімії та хімічної технології

ISSN 2413-7987 (Online), ISSN 0321-4095 (Print)

Засновником і видавником журналу “Питання хімії та хімічної технології” є Державний вищий навчальний заклад “Український державний хіміко-технологічний університет”. Журнал видається з 1965 року.

Журнал виходить у світ з періодичністю 6 номерів щорічно і публікує виконані на високому науковому рівні оригінальні статті, а також оглядові роботи, що присвячені різноманітним аспектам хімії та хімічної технології. Журнал публікує статті українською та англійською мовами (за вільним вибором авторів).

Тематика статей, що друкуються у журналі, різноманітна і динамічна. Вона охоплює традиційні напрями хімічної науки (неорганічна, органічна, аналітична, фізична та колоїдна хімії, електрохімія, хімія високомолекулярних сполук, хімія високих енергій) та хімічної технології (технологія полімерних і композиційних матеріалів, технологія неорганічних речовин та продуктів органічного синтезу, хімічна технологія палива і паливо-мастильних матеріалів, технологія тугоплавких неметалічних матеріалів, процеси та апарати хімічної технології, технічна електрохімія, хімічний опір матеріалів та захист від корозії, тощо).

Редколегія також приймає до розгляду статті, пов’язані з новими і такими, що активно розвиваються, галузями хімії та хімічної технології (серед них і ті, що стосуються мультидисциплінарних напрямів – нанохімія і нанотехнології, хімічне матеріалознавство, “зелена” хімія, комп’ютерна хімія, тощо).

При посиланнях на статті, опубліковані у журналі, слід обов’язково застосовувати повну транслітеровану назву “Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii” (без скорочень і перекладу на англійську).

Журнал зареєстрований у переліку наукових фахових видань України за спеціальностями Хімія (102) та Хімічні технології та інженерія (161) – категорія  “А”  (наказ МОН України від 16.07.2018  №775).

Журнал індексується та реферується у наступних міжнародних наукометричних базах: Scopus (з 2015 року), Chemical Abstracts Service (CAS)Google Scholar. Статтям присвоюється цифровий ідентифікатор DOI (CrossRef).

Журнал включений до міжнародної бази Ulrich’s Periodicals Directory.

 

1.1 (2022) 74% (2023) 2000 грн.
CiteScore (Scopus) Відсоток прийнятих до друку рукописів Оплата за публікацію (для українських авторів)
65 днів місяців  
від отримання рукопису до першого рішення (середній строк) від отримання рукопису до онлайн публікації (середній строк)