Питання хімії та хімічної технології

ISSN 2413-7987 (Online), ISSN 0321-4095 (Print)

Засновником і видавником журналу “Питання хімії та хімічної технології” є Державний вищий навчальний заклад “Український державний хіміко-технологічний університет”. Журнал видається з 1965 року.

Журнал виходить у світ з періодичністю 6 номерів щорічно і публікує виконані на високому науковому рівні оригінальні статті, а також оглядові роботи, що присвячені різноманітним аспектам хімії та хімічної технології. Журнал публікує статті українською та англійською мовами (за вільним вибором авторів).

Тематика статей, що друкуються у журналі, різноманітна і динамічна. Вона охоплює традиційні напрями хімічної науки (неорганічна, органічна, аналітична, фізична та колоїдна хімії, електрохімія, хімія високомолекулярних сполук, хімія високих енергій) та хімічної технології (технологія полімерних і композиційних матеріалів, технологія неорганічних речовин та продуктів органічного синтезу, хімічна технологія палива і паливо-мастильних матеріалів, технологія тугоплавких неметалічних матеріалів, процеси та апарати хімічної технології, технічна електрохімія, хімічний опір матеріалів та захист від корозії, тощо).

Редколегія також приймає до розгляду статті, пов’язані з новими і такими, що активно розвиваються, галузями хімії та хімічної технології (серед них і ті, що стосуються мультидисциплінарних напрямів – нанохімія і нанотехнології, хімічне матеріалознавство, “зелена” хімія, комп’ютерна хімія, тощо).

При посиланнях на статті, опубліковані у журналі, слід обов’язково застосовувати повну транслітеровану назву “Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii” (без скорочень і перекладу на англійську).

Журнал зареєстрований у переліку наукових фахових видань України за спеціальностями Хімія (102) та Хімічні технології та інженерія (161) – категорія  “А”  (наказ МОН України від 16.07.2018  №775).

Журнал індексується та реферується у наступних міжнародних наукометричних базах: Scopus (з 2015 року), Chemical Abstracts Service (CAS)Google Scholar. Статтям присвоюється цифровий ідентифікатор DOI (CrossRef).

Журнал включений до міжнародної бази Ulrich’s Periodicals Directory.

 

1.1 (2022) 75% (2022) 1500 грн.
CiteScore (Scopus) Відсоток прийнятих до друку рукописів Оплата за публікацію (для українських авторів)
50 днів 4 місяці  
від отримання рукопису до першого рішення (середній строк) від отримання рукопису до онлайн публікації (середній строк)