Питання хімії та хімічної технології

Рецензування

Всі статті, що публікуються у журналі “Питання хімії та хімічної технології”, проходять рецензування.

Рукописи, отримані редакцією, попередньо оброблюються членами редакційної колегії стосовно відповідності наданого матеріалу цілям та задачам журналу, його науковому напряму, а також відповідності підготовленого матеріалу інструкції авторам. У випадку позитивної попередньої оцінки рукопис направляється на рецензування одному або двом рецензентам, які є фахівцями у відповідній науковій галузі.

Журнал практикує процедуру рецензування “single-blind peer review”: рецензенти володіють інформацією щодо авторів рукопису, а авторам редакція не повідомляє відомості стосовно тих, хто рецензує їх роботу.

Рукопис може бути відхилений редакцією без рецензування у наступних випадках:

(1) стаття не відповідає науковому напряму, цілям і задачам журналу;

(2) оформлення статті не відповідає встановленим правилам і інструкціям для авторів;

(3) рукопис не відповідає прийнятим у журналі етичним вимогам до публікацій.

Після рецензування редакційна колегія на підставі рекомендації рецензента (рецензентів) приймає одне з наступних рішень:

· прийняти до публікації у наданій авторами формі;

· опублікувати після несуттєвих коректив;

· направити рукопис авторам на переробку (потрібні суттєві виправлення і корективи, після яких публікація може стати можливою);

· відхилити рукопис, але вказати авторам, що після суттєвої переробки рукопис може бути знову надісланий на розгляд редакції;

· відхилити рукопис без надання можливості переробки (як правило, якщо відсутні ознаки актуальності теми роботи для розвитку відповідної галузі науки, у випадках концептуальних наукових помилок, повної відсутності елементів наукової новизни і практичного значення, у разі виявлення плагіату).

 

У 2023 році з усіх надісланих до редакції рукописів були прийняті до публікації приблизно 74%.

Основні причини відхилення рукописів (у порядку зменшення питомої частки) у 2023 році: 1) невідповідність науковому напряму журналу, 2) низький науковий рівень (за результатами рецензування), 3) виявлення плагіату (або автоплагіату), 4) порушення вимог оформлення (головним чином, вимоги стосовно списку використаної літератури).