Питання хімії та хімічної технології

Архів-2022-1

Обкладинка зовнішня сторона

Обкладинка внутрішня сторона

ЗМІСТ

 

Авдєєнко А.П., Бакланов О.М., Коновалова С.О., Хмарська Л.О., Бакланова Л.В.

Інтенсифікація сухої мінералізації при визначенні свинцю і кадмію у харчових продуктах

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-140-1-3-10

 

Бондарєва А.І., Тобілко В.Ю., Холодько Ю.М., Корнілович Б.Ю., Загороднюк Н.А.

Ефективне видалення арсену(V) із води з використанням залізовмісних нанокомпозитів на основі каолініту

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-140-1-11-18

 

Гришин О.М., Петренко В.О., Соколова Л.О.

Фізико-хімічні закономірності комплексного відновлення хроміту заліза

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-140-1-19-28

 

Гурбанов Г.Р., Адігезалова М.Б.

Дослідження впливу умов кристалізації та добавки-депресанту «Difron-4201» на склад і властивості парафінових відкладень

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-140-1-29-38

 

Дімітров Ц.І., Тіторенкова Р.Х., Зайчук О.В., Цвєтанова Я.К.

Синтез та дослідження ферумдіопсидних керамічних пігментів

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-140-1-39-46

 

Дутка В.С., Ковальський Я.П., Мідяна Г.Г.

Адсорбція пероксидів на аеросилах і магній оксиді

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-140-1-47-53

 

Іващук О.С., Атаманюк В.М., Чижович Р.А., Кіяєва С.С., Жеребецький Р.Р., Собечко І.Б.

Виготовлення альтернативного твердого палива із зернової післяспиртової барди

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-140-1-54-59

 

Клименко А.В., Ситар В.І., Колесник Є.В., Анісімов В.В.

Вплив частинок наповнювача на адгезійні властивості покриттів з полі (м-, п-феніленізофталаміду)

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-140-1-60-67

 

Левицький В.Є., Катрук Д.С., Масюк А.С., Хром’як У.В.

Полівінілхлоридні пластикати модифіковані полістиролом: особливості одержання, морфологія і властивості

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-140-1-68-75

 

Максін В.І., Лаврик Р.В., Ущапівська Т.І., Петренко О.В.

Вирощування монокристалів подвійного натрій-манґан(ІІ) дипірофосфатy

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-140-1-76-82

 

Писаренко С.В., Камінський О.М., Чигиринець О.Е., Черненко В.Ю., Мироняк М.О., Швалагін В.В.

Термодинаміка процесу вилуговування лейкоксенізованого ільменіту

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-140-1-83-87

 

Распертова І.В., Хоменко Д.М., Узакбергенова З.Д., Дорощук Р.О., Лампека Р.Д.

Будова та спектроскопічна характеристика координаційних сполук з α-феніл-N-метилнітроном в розчині та твердому стані

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-140-1-88-94

 

Хлопицький О., Савенков А., Близнюк О., Скіба М., Воробйова В., Масалітіна Н.

Вилуговування FeO та CaO нітратною кислотою із золошлакових відходів теплоелектростанцій

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-140-1-95-99