Питання хімії та хімічної технології

Архів-2021-5

Обкладинка зовнішня сторона

Обкладинка внутрішня сторона

ЗМІСТ

 

Апостолова Р.Д., Шембель О.М.

Корозійні процеси в акумуляторних системах з неводними електролітами (огляд літератури)

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-138-5-3-20

 

Бородкін Я.С., Русанов Е.Б., Шермолович Ю.Г.

Ізомерні біс(піразоліл)сульфони, одержані з біс(1,1-дигідрополіфлуороралкіл)сульфонів. Нові типи лігандів металополімерних комплексів з катіоном срібла

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-138-5-21-29

 

Верещак В.Г., Скиба М.І., Баскевич О.С., Жолобак Н.М.

Одержання, властивості та застосування метансульфонату церію(III)

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-138-5-30-36

 

Галстян А.Г., Бушуєв А.С., Красильнікова А.О., Журба М.С.

Окиснення 4-бромацетофенону озоном в оцтовій кислоті

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-138-5-37-42

 

Гордєєв Ю.С., Амеліна О.А.

Склоутворення та властивості стекол в системі SrO–B2O3–SiO2–xAl2O3 (x=0; 10 мол.%)

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-138-5-43-49

 

Данилов Ф.Й., Рубльова Є.Д., Проценко В.С.

Адсорбційні явища на межі ртуті і розчинів, що містять холін хлорид, етиленгліколь і воду

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-138-5-50-58

 

Зозуля В.O., Овчинніков В.А., Слива Т.Ю., Пантелеєва О.С., Русанова Ю.А., Амірханов В.М., Слободяник М.С.

Синтез, ІЧ спектральні та структурні дослідження комплексів ербію та нікелю на основі N,N’-тетраетил-N”-трифторацетилфосфортриаміду

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-138-5-59-67

 

Книш В., Шмичкова О., Лук’яненко Т., Дмітрікова Л., Веліченко О.

Електросинтез і характеристика композиту свинець(IV) оксид–перфторбутансульфонат

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-138-5-68-76

 

Ломинога О.О., Бурмістров К.С.

Синтез і властивості димерних поверхнево-активних речовин на основі о-(4-ізо-нонілфеніл) додекаетиленгліколю

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-138-5-77-83

 

Павлюк О.В., Сливка Ю.І., Походило Н.Т., Миськів М.Г.

Синтез, кристалічна структура і аналіз поверхні Хіршфельда купрум(I) нітратного p-комплексу з 1-(2,6-диметилфеніл)-5-алілсульфаніл-1H-теразолом

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-138-5-84-89

 

Петренко О.В., Нагорний П.Г., Максін В.І., Лаврик Р.В., Галімова В.М.

Змішано-аніонний подвійний натрій-кобальт(ІІ) діортодифосфат: структура та вирощування монокристалів

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-138-5-90-96

 

Поліш Н.В., Нестеркіна М.В., Протункевич М.С., Кархут А.І., Марінцова Н.Г., Половкович С.В., Кравченко І.А., Воскобойник О.Ю., Коваленко С.І., Карпенко О.В.

Синтез та фармакологічне оцінювання нових похідних нафтохінону, що містять фрагменти 1,2,4-триазину та 1,2,4-триазолу

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-138-5-97-104

 

Рижова О.П., Iльченко Н.Ю., Нагорна Т.І., Науменко С.Ю.

Закономірності забарвлення іонними барвниками базової скломатриці та емалевих покриттів у системі R2O–ВаО–ZnO–Al2O3–В2О3–TiO2–SiO2

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-138-5-105-110

 

Суровцев О.Б., Maндзюк І.A., Черваков Д.O., Сеферова M.Ф., Черваков O.В.

Дослідження реологічних властивостей високонаповненої пастоподібної паливної композиції на основі олігомерного каучуку і дисперсних наповнювачів

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-138-5-111-117

 

Шевченко О.Б., Зибайло С.М., Сухий К.М., Головенко В.О., Попитайленко Д.В.

Оцінювання стійкості гумових ущільнювачів двигунів до дії сумішевого дизельного палива

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-138-5-118-123