Питання хімії та хімічної технології

Архів-2021-3

Обкладинка зовнішня сторона

Обкладинка внутрішня сторона

ЗМІСТ

 

Шмичкова О., Проценко В., Веліченко О.

Очищення стічних вод від фармацевтичних препаратів: огляд літератури

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-136-3-4-31

 

Авраменко В.Л., Черкашина Г.М., Підгорна Л.П.

Дослідження властивостей акрилових, епоксидних та епоксиакрилових композицій, структурованих методами конвекційного нагріву та нагріву у полі струму високої частоти

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-136-3-32-41

 

Алексєєва Т.Т., Ярова Н.В.

Температуро- та рН-чутливі гідрогелі послідовних Ті-вмісних взаємопроникних полімерних сіток

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-136-3-42-49

 

Арутюнян Л.Р., Арутюнян Р.С.

Про механізм емульсійної полімеризації акриламіду за участю його димерів

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-136-3-50-56

 

Берзеніна О.В., Китова Д.Є., Штеменко О.В., Штеменко Н.І.

Поверхневі ліпіди каланхое як матеріал для підготовки наночасточок

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-136-3-57-63

 

Гайдаржи І.І., Мотняк Л.А., Куншенко Б.В.

Синтез аналогів прокаїну, що містять пентафторетоксигрупи у ароматичному ядрі

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-136-3-64-72

 

Гіренко Д., Шмичкова О., Веліченко О.

Низькоконцентрований екологічно безпечний NaClO: вплив катодного матеріалу на кінетичні закономірності електролізу

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-136-3-73-82

 

Гордєєв Ю.С., Карасик О.В., Амеліна О.А.

Властивості стекол в системі BaO–B2O3–SiO2–xAl2O3 (x=0; 5; 10 мол.%)

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-136-3-83-89

 

Гріщенко Л.М., Задерко О.М., Цапюк Г.Г., Матушко І.П., Яцимирський А.В., Місчанчук О.В.

Дегідратація ізопропілового спирту активованим вугіллям, функціоналізованим Br- та S-вмісними реагентами

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-136-3-90-99

 

Кольцова Я.І., Овчаренко В.І.

Пористі склокристалічні матеріали з декоративно-захисним покриттям

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-136-3-100-106

 

Корній С.А., Зінь І.М., Даниляк М.-О.М., Хлопик О.П., Проценко В.С., Білий Л.М., Головчук М.Я., Зінь Я.І.

Захисні властивості одержаних механохімічно цеоліт/фосфатних протикорозійних пігментів для лакофарбових покриттів

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-136-3-107-112

 

Лукашов В.К., Костюченко Є.В., Середа В.І.

Концентрування водних розчинів малолетких рідин в стікаючій плівці випаровуванням у перехресний газовий потік

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-136-3-113-120

 

Суворін О.В., Шорохов М.М., Ожередова М.А., Близнюк О.М., Рищенко І.М., Масалітіна Н.Ю.

Реагентне очищення Cr(VI)-вмісних промивних вод: результати випробувань дослідно-промислової установки

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-136-3-121-127

 

Сухий К.М., Бєляновська О.А., Носова А.М., Сухий М.К., Кришень В.П., Хуанг Ю., Кочергін Ю.С., Григоренко T.І.

Властивості епоксидно-тіоколових матеріалів на основі продуктів попередньої реакції тіоетеріфікації

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-136-3-128-136

 

Труш В.О., Каряка Н.С., Коновалова І.С., Шишкіна С.В., Амірханов В.М.

Синтез, кристалічна структура, аналіз поверхні Хіршфельда та прогноз біологічної активності N-(диметоксифосфорил)-1-метилпіридиній-4-карбоксимідату

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-136-3-137-144

 

Черваков Д.О., Свердліковська О.С., Черваков О.В.

Розробка термопластичних композиційних матеріалів на основі модифікованого поліпропілену

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-136-3-145-149