Питання хімії та хімічної технології

Архів-2020-3

 

Обкладинка зовнішня сторона

Обкладинка внутрішня сторона

ЗМІСТ

 

Сніжко Л.О., Головенко В.О., Овчаренко В.І., Калініченко О.О., Роєнко К.В., Бездітний В.В.

Огляд можливостей плазмово-електролітичного синтезу каталізаторів на металевих носіях

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-130-3-5-19

 

Анісімов В.М., Анісімов В.В.

Лінійні блок-поліуретани з оптимальною молекулярною топологією для триботехніки

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-130-3-20-25

 

Апостолова Р.Д., Шембель О.М.

Тонкошарові електроди, виготовлені з природного FeS2-піриту і електролітично синтезованого FeS2 композиту, для використання в літієвому акумуляторі

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-130-3-26-33

 

Боровик П.В., Орисик С.І., Репіч Г.Г., Ліханов А.Ф., Міщенко А.М., Зборовський Ю.Л., Орисик В.В., Пальчиковська Л.Г., Пехньо В.І., Вовк М.В.

Спектральні характеристики та цитостатичний вплив карботіоамідних π-комплексів Pd(II) і Pt(II) на клітини меристем Allium cepa L

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-130-3-34-45

 

Булат А.Ф., Давидов С.Л., Опарін С.О., Холявченко Л.Т., Клюєв Е.С.

Підготовка екологічно проблемних енергоносіїв до їх масового і безпечного використання шляхом впливу енергії парової плазми

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-130-3-46-52

 

Величко О.Г., Лю Т.І., Абрамов С.О., Марчук І.В., Гришин В.С.

Технологічні особливості нанесення кластерних захисних покриттів на мідні поверхні наконечників конвертерних фурм

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-130-3-53-58

 

Гринько А.М., Бричка А.В., Бакалінська О.М., Оранськa О.І., Картель М.Т.

Нанокомпозити каолін/оксид церію: властивості та активність у реакції розкладання пероксиду водню

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-130-3-59-68

 

Дубенко А.В., Ніколенко М.В., Веліченко О.Б., Сущинський О.Д.

Термодинамічне моделювання сульфатнокислотного і сульфатно-фторидного вилуговування титану

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-130-3-69-76

 

Іваніцька В.Г., Дзюбінська Н.С., Баб’юк Ю.В., Склярчук В.М., Фочук П.М.

Модифікація поверхні Cd0,9Zn0,1Te хімічним методом

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-130-3-77-87

 

Кір’янчук В.Ф., Демчук З.І., Домніч Б.С., Когут А.М., Будішевська О.Г., Воронов А.С., Воронов С.А.

Синтез і дослідження мономеру з високоолеїнової соняшникової олії та його полімеру

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-130-3-88-95

 

Кольцова Я.І., Пісчанська В.В.

Багатошарові склокристалічні матеріали

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-130-3-96-100

 

Королев О.О., Бондар О.С., Курмакова І.М., Сиза О.I.

Вплив протонування на протикорозійні властивості полігетероатомних інгібіторів кислотної корозії сталі

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-130-3-101-107

 

Лукашов В.К., Костюченко Е.В., Шевцова Т.М.

Моделювання теплоперенесення в стікаючій плівці рідини, що випаровується в перехресний потік нейтрального газу

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-130-3-108-115

 

Маммадова Е.С., Салаєва З.Ч., Гусейнова А.Е., Маммадалієв Г.А.

Синтез і використання алкілфенолів, одержаних алкілуванням фенолу С8–С10 α-олефінами

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-130-3-116-121

 

Мейірбеков М.Н., Ісмаілов М.Б., Манько Т.А.

Вплив модифікації епоксидної смоли рідкими олігомерами на фізико-механічні характеристики композиції

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-130-3-122-127

 

Некрасов П.О., Гудзь О.М., Некрасов О.П., Березка Т.О.

Оптимізація параметрів процесу виробництва жирових систем з мінімальним вмістом транс-ізомерів

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-130-3-128-133

 

Олексенко Л.П., Федоренко Г.В., Максимович Н.П.

Газочутливі властивості адсорбційно-напівпровідникового сенсора на основі нанорозмірного матеріалу СеО2/SnO2–Sb2O5

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-130-3-134-139

 

Патриляк Л.К., Пертко О.П., Поважний В.А., Волошина Ю.Г., Мельничук О.В., Яковенко А.В.

Активність металвмісних каталізаторів на основі мезопористого вугілля у перетворенні н-гексану

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-130-3-140-147

 

Передрій О.І., Ємченко І.В., Пахолюк О.В., Шегинський О.В.

Вплив термооброблення на фазовий склад покриття на основі наповненого поліалюмосилоксану

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-130-3-148-153

 

Рождественська Л.М., В’юнов О.І., Пономарьова Л.М., Більдюкевич А.В., Пліско Т.В., Змієвський Ю.Г., Івченко В.Д.

Модифікування ультрафільтраційних мембран дисперсними оксидними наночастками

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-130-3-154-161

 

Сабєрова В.О., Тамаркіна Ю.В., Кучеренко В.О.

Ефективність теплового удару при лужній активації бурого вугілля

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-130-3-162-169

 

Саввова О.В., Шимон В.М., Бабіч О.В., Шимон М.В., Ашукина Н.О., Шерегій А.А.

Оцінювання термінів резорбції та мінералізації кальційфосфатосилікатних склокристалічних матеріалів

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-130-3-170-177

 

Сибір А.В., Федоров С.С., Губинський М.В., Губинський С.М., Коваль С.В., Сухий К.М., Форись С.М.

Термічне очищення природного графіту шляхом високошвидкісного нагрівання

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-130-3-178-182

 

Сімурова Н.В., Майборода О.І., Попова І.В.

Синтез N-алкіл-N-[5-фурил/тієніл-1,3,4-оксадіазоліл]-2-пентенамідів

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-130-3-183-188

 

Тараненкова В.В., Пітак Я.М., Шабанова Г.М.

В’яжучі властивості оксидних сполук спеціальних цементів при взаємодії з водою

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-130-3-189-196

 

Теребіленко К.В., Петренко О.В., Токменко І.І., Слободяник М.С.

Кристалохімічні аспекти ізоморфізму в системі Na0,5Bi0,5MoO4–BiVO4

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-130-3-197-201

 

Чебаненко О.А., Марцинко О.Е., Сейфулліна І.Й., Дьяконенко В.В., Шишкіна С.В.

Утворення та структура гетерометалічного координаційного полімеру в системі GeO2–ксиларова, оксалатна кислоти–CuCl2–2,2′-біпіридин–H2O/C2H5OH

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-130-3-202-209

 

Чеботарьов О.М., Снігур Д.В., Щербакова Т.М., Гузенко О.М., Жуковецька О.М.

Сорбційно-спектрофотометричне визначення мікрокількостей неіоногених поверхнево-активних речовин у водах різних категорій

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-130-3-210-214

 

Щукіна Л.П., Галушка Я.О., Савенков А.С., Хлопицький О.О.

Перспективи використання золоматеріалів у виробництві конструкційно-теплоізоляційної кераміки

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-130-3-215-224