Питання хімії та хімічної технології

Архів-2020-2

Обкладинка зовнішня сторона

Обкладинка внутрішня сторона

ЗМІСТ

 

Данилов Ф.Й., Проценко В.С.

Електроосадження хрому з електролітів на основі сполук Cr(III): огляд

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-129-2-4-29

 

Авдєєнко А.П., Бурмістров К.С., Холмовой Ю.П., Юсіна Г.Л., Коновалова С.О.

Визначення окисно-відновних потенціалів деяких сполук ряду хінонімінів методом прямої потенціометрії

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-129-2-30-35

 

Гиренко Д., Шмичкова О., Веліченко О.

Електроліз розчинів натрій хлориду на Ti/Pt анодах в умовах реверсування струму

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-129-2-36-43

 

Горбач Л.А., Луцик О.Д., Бабкіна Н.В., Бровко О.О.

Особливості формування, фазова морфологія та фізико-хімічні властивості органо-неорганічних композицій на основі макродіізоціанату та водного розчину натрій силікату

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-129-2-44-51

 

Зайчук О.В., Амеліна О.А., Хоменко О.В., Баскевич О.С., Калішенко Ю.Р.

Термостійка кераміка β-евкриптитового складу: особливості одержання, мікроструктура та властивості

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-129-2-52-59

 

Знак З.О., Сухацький Ю.В., Гелеш А.Б., Мних Р.В.

Енергоконденсовані композиції для генерування аерозольних завіс чорного кольору

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-129-2-60-66

 

Козак Н.В., Шанталій Т.А.

Вплив будови неорганічної складової на проникність низькомолекулярного зонду в органо-неорганічні поліімідні нанокомпозити на основі тетраетоксисилану та метилтриетоксисилану

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-129-2-67-72

 

Кустов М.В., Калугін В.Д., Дейнека В.В., Шабанова Г.М., Корогодська А.М., Слепужніков Є.Д., Дейнека Д.М.

Радіаційнозахисний цемент для довгострокового захоронення радіоактивних відходів

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-129-2-73-81

 

Міщенчук В.В., Ткачук М.М., Юзькова В.Д., Велика А.Я., Панімарчук О.І., Панасенко Н.В., Дійчук І.В.

Вплив нерівноважності дифузного шару на розрахунок кінетичних параметрів реакції методом стаціонарної вольтамперометрії

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-129-2-82-92

 

Созонтов В.Г., Москалик В.М., Архипов О.Г., Коваленко І.Л., Берзеніна О.В.

Технологія промислового одержання рідких сумішей N2O3–N2O4

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-129-2-93-102

 

Солдаткіна Л.М., Заврічко М.А.

Математичне моделювання процесу модифікації агропромислових рослинних відходів бромідом гексадецилпіридинію для адсорбційного вилучення аніонного барвника

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-129-2-103-111

 

Суворін О.В., Ожередова М.А., Близнюк О.М., Шорохов М.М., Зубцов Є.І., Критська Я.О.

Реагентне очищення Cr(VI)-вмісних промивних вод: вплив дозування Cа(OH)2 та Bа(OH)2 на ступінь очищення

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-129-2-112-117

 

Тітов Ю.О., Білявина Н.М., Слободяник М.С., Чумак В.В., Наконечна О.І.

Особливості будови двошарової структури SrLa22–xInxO7

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-129-2-118-124

 

Фарбун І.А., Трихліб В.А., Циба М.М.

Особливості адсорбції ароматичних і гетероциклічних амінокислот кокосовим активованим вугіллям різної об’ємної щільності

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-129-2-125-133

 

Федько Н.Ф., Анікін В.Ф., Ведута В.В., Ласкорунська Д.О.

Синтез 3,4-дизаміщених бензо[de]бензо[4,5]імідазо[2,1-a]ізохінолін-7-онів

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-129-2-134-140

 

Челтонов М.М., Опарін С.О., Матросов О.С., Кириченко О.Л.

Екстракція високоенергетичних компонентів з продуктів утилізації твердого ракетного палива із застосуванням диметилсульфоксиду

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-129-2-141-147

 

Ютілова К.С., Бахалова Є.А., Швед О.М., Марценюк Н.С., Марчук Л.С.

Структурні ефекти та вплив полярності розчинника на каталітичний ацидоліз 2-(хлорметил)оксирану

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-129-2-148-154