Питання хімії та хімічної технології

Архів-2020-1

Обкладинка зовнішній бік

Обкладинка внутрішній бік

ЗМІСТ

 

Бучкевич I.Р., Курка M.С., Червецова В.Г., Крвавич А.С., Монька Н.Я., Лубенець В.І., Новіков В.П.

Синтез конденсованих нітрогеновмісних гетероциклів заміщеного 1,4-нафтохінону

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-128-1-3-9

 

Варлан К.Є., Черваков Д.О., Свердліковська О.С., Загинайко Є.С., Северенчук І.М.

Модифіковані фенольні смоли та їх сумісність з компонентами епокси-фенольних захисних покриттів

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-128-1-10-17

 

Гиренко Д., Шмичкова О., Веліченко О.

Вплив попереднього оброблення Ti/Pt електродів на їх електрохімічні властивості при електролізі NaCl

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-128-1-18-24

 

Гриценко О.М., Науменко О.П., Суберляк О.В., Дулебова Л., Бережний Б.В.

Оптимізація технологічних параметрів процесу прищепленої кополімеризації 2-гідроксіетилметакрилату з полівінілпіролідоном для осадження нікелю з солей

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-128-1-25-32

 

Кольцова Я.І., Нікітін С.В.

Одержання пористих склокристалічних матеріалів з використанням паливного шлаку

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-128-1-33-38

 

Полоз О.Ю., Штомпель В.І., Бурмістров К.С., Ебіч Ю.Р.

Особливості міжфазної взаємодії в епоксидних композитах, наповнених силіцій карбідом

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-128-1-39-46

 

Римар Т.Е., Суворін О.В.

Порівняння властивостей теплоізоляційних матеріалів на основі рідкого скла, одержаних шляхом об’ємного і контактного омонолічування

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-128-1-47-52

 

Скиба М.І. , Воробйова В.І., Півоваров О.А., Сорочкіна К.О., Шакун А.С.

Плазмохімічний синтез наночастинок срібла з використанням відходів перероблення винограду

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-128-1-53-60

 

Ставицький В., Воскобойник О., Казунін М., Носуленко І., Шишкіна С., Коваленко С.

Заміщені піроло[1,2-а][1,2,4]триазоло-([1,2,4]триазино-)[с]хіназолін-4а(5а)пропанові кислоти: синтез, спектральні характеристики та протизапальна активність

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-128-1-61-70

 

Сташенко К.В., Руденчик Т.В., Галатенко Н.А., Рожнова Р.А.

Синтез і властивості композиційних матеріалів на основі поліуретансечовин з фрагментами кополімеру полівінілбутиралю (вінілацетату з вініловим спиртом) та лізоцимом

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-128-1-71-79

 

Струтинська Н.Ю., Данильчук Д.О., Слободяник М.С.

Зв’язування катіонів цезію, цинку та хрому в умовах формування кальцій фосфатів апатитового та вітлокітового структурних типів

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-128-1-80-85

 

Ситар В.І., Сухий К.М., Мітіна Н.Б., Гармаш С.М., Лисиченко Б.О.

Створення біодеградуючих композиційних матеріалів на основі полівінілового спирту

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-128-1-86-91

 

Фарат О.К., Залізна Е.В., Варениченко С.А., Марков В.І.

Синтез похідних тетрагідроакридину в умовах реакції Вільсмайєра-Хаака

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-128-1-92-96

 

Фарафонов В.С., Лебідь О.В., Хименко Н.Л., Мчедлов-Петросян М.О.

Дослідження методом молекулярної динаміки кислотно-основного індикаторного барвника в неіоногенних міцелах Тритон Х-100

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-128-1-97-103

 

Черножук Т.В.

Енергетика іон-молекулярних взаємодій 1–1 електролітів в неводних розчинниках

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-128-1-104-110

 

Шабанова Г.М., Корогодська А.М., Гамова О.О., Гапонова О.О., Левадна С.В.

Термодинамічний аналіз ймовірності існування трикомпонентної сполуки Вa3СоAl4O10 у системі ВаО–СоО–Аl2O3

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-128-1-111-115