Питання хімії та хімічної технології

Архів-2019-6

Обкладинка зовнішня сторона

Обкладинка внутрішня сторона

ЗМІСТ

 

Бражко О.А., Євлаш А.С., Завгородній М.П., Корнет М.М., Бражко О.О., Лагрон А.В.

Основні підходи до синтезу похідних пірроло[1,2-a]хінолінів: огляд

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-127-6-6-16

 

Бахалова Є.А., Калінський О.М., Швед О.М., Ютілова К.С., Марчук Л.С., Завидовський О.І., Діденко Н.О.

Карбонові кислоти як протонoвмісні нуклеофіли в реакції з хлорметилоксираном

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-127-6-17-23

 

Векшин В.О., Грабовецька Є.Р., Абрамова Л.П.

Технічна характеристика стільникового каталізатора відновлення оксидів нітрогену (ІІ), (ІV) та розрахунок реактора для нього

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-127-6-24-30

 

Гвоздієвський Е.Е., Денисюк Р.О. Томашик, В.М., Маланич Г.П., Томашик З.Ф., Корчовий А.А.

Рідкофазна взаємодія CdTe, ZnxCd1–xTe (x=0,04; 0,1) та Cd0,2Hg0,8Te з травильними композиціями HNO3–НІ–C2H4(OH)2

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-127-6-31-38

 

Гиренко Д., Шмичкова О., Веліченко О.

Електроокиснення хлорид-іонів на Ti/Pt анодах

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-127-6-39-46

 

Голеус В.І., Гордєєв Ю.С., Носенко О.В.

Вплив умов варіння на властивості стекол в системі PbO–ZnO–B2O3–SiO2

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-127-6-47-52

 

Гріщенко Л.М., Новиченко Н.С., Матушко І.П., Місчанчук О.В., Діюк В.Є.

Каталітична активність активованого вугілля з нанесеною фосфорновольфрамовою кислотою в реакції дегідратації спиртів

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-127-6-53-59

 

Гузьова І.О.

Моделювання в ChemCad процесу переганяння рафінату бензольного виробництва з метою одержання нафтових розчинників

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-127-6-60-68

 

Димитров Ц.І., Ібрева Ц.Х., Зайчук О.В., Марковська І.Г., Амеліна О.А., Карасик О.В.

Синтез і дослідження низькотемпературних ферум-віллемітових керамічних пігментів

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-127-6-69-73

 

Зажарський В., Парченко М., Фотіна Т., Давиденко П., Кулішенко О., Зажарська Н., Боровик І.

Синтез, структура, фізико-хімічні властивості та антибактеріальна активність похідних 1,2,4-триазол-3-тіолів і фурану

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-127-6-74-82

 

Караваєв Т.А., Осика В.А., Комаха В.О., Калуга Н.В., Ткачук В.В., Сікорський О.О.

Процеси хімічної взаємодії в системі мінеральний наповнювач–модифікатор–плівкоутворювач

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-127-6-83-91

 

Кітик А., Кун О., Павлік В., Боча М.

Електрополірування нержавіючої сталі з підвищеним вмістом мангану у низькотемпературній евтектичній суміші Еthaline

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-127-6-92-98

 

Коваленко Т.П., Сердюк В.О., Вострес В.Б., Матіко Г.Ф.

Емульсійні (ко)полімери метилакрилату з децил(мет)акрилатами: синтез і властивості

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-127-6-99-106

 

Коновалова С.О., Авдєєнко А.П., Лисенко О.М., Кузьменко Л.О.

Синтез похідних 4-(4-гідроксифеніл)семикарбазиду

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-127-6-107-112

 

Костик О.А., Будішевська О.Г., Вострес В.Б., Надашкевич З.Я., Воронов С.А.

Катіонування крохмалів амінуючим реагентом на основі триетиламіну і епіхлоргідрину

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-127-6-113-120

 

Лук’яненко Т., Шмичкова О., Книш В., Веліченко О.

Дизайн і властивості малозношуваних анодів з використанням Ebonex® як колектора струму

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-127-6-121-127

 

Москалик В.М., Архипов О.Г., Созонтов В.Г., Коваленко І.Л.

Вплив температури і концентрацій вихідних компонентів на одержання рідких сумішей N2O3–N2O4

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-127-6-128-135

 

Мусіна А.О., Сігунов О.О., Кравченко Т.В., Гура А.О.

Термодинамічний аналіз хімічних реакцій в системах FeSi–Ca(OH)2–H2O і FeSi2–Ca(OH)2–H2O

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-127-6-136-143

 

Данієль Ніксон П., Джозеф Кеннеді К.

Електроосадження шарів манган-нікелевого оксиду для використання у суперконденсаторах

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-127-6-144-148

 

Остапенко А.А., Гомеля М.Д., Мовчанюк О.М., Трембус І.В.

Підвищення міцності тестлайнера допоміжними хімічними речовинами

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-127-6-149-156

 

Патриляк Л.К., Пертко О.П., Поважний В.А., Мельничук О.В.

Вплив модифікації Zr та La на пористі характеристики та каталітичну активність синтезованих in situ мікросферичних каталізаторів крекінгу

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-127-6-157-163

 

Пірожок О.В., Марцинко О.Е., Чебаненко О.А., Сейфулліна І.Й., Дьяконенко В.В., Шишкіна С.В.

Синтез і структура гетерометалічного комплексу купруму(II)–германію(IV) з лимонною кислотою та 2,2′-біпіридином

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-127-6-164-169

 

Радзієвська І.Г., Мельник О.П., Пасічний В.М., Маринін А.І.

Дослідження поверхнево-активних властивостей фосфатидилхоліну

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-127-6-170-176

 

Распертова І.В., Ващенко О.В., Лампека Р.Д.

Будова та поведінка в розчині різнолігандного комплексу кобальту(ІІІ) з піридином, 2-гідроксиіміно-3-фенілпропіоновою кислотою та тіокарбамідом

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-127-6-177-183

 

Рубльова Є.Д., Аміруллоєва Н.В., Проценко В.С., Данилов Ф.Й.

Поверхнева активність натрій додецилсульфату на межі поділу фаз “розчин на основі низькотемпературного евтектичного розчинника/повітря”

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-127-6-184-189

 

Саввова О.В., Бабіч О.В., Фесенко О.І., Топчий В.Л., Христич О.В.

Розробка високоміцних анортитових ситалів

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-127-6-190-196

 

Сташків О. Василечко, В., Грищук Г.

Сорбція ґадолінію на кислотно модифікованому клиноптилоліті

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-127-6-197-204

 

Суворін О.В., Савенков А.С., Шмельов О.С., Близнюк О.М., Ожередова М.А., Масалітіна Н.Ю., Огурцов О.М.

Математичне моделювання рівноваги нітроген(ІІ), (ІV) оксидів в суміщеному процесі вилучення металів із відпрацьованих каталізаторів

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-127-6-205-212

 

Ситар В.I., Kузяев I.M., Сухий K.M., Кабат O.С., Беляновська О.A.

Вплив природи та концентрації пороутворювачів на структуру і властивості фенілону

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-127-6-213-220

 

Тамаркіна Ю.В., Сабєрова В.О., Кучеренко В.О.

Утворення гуматів калію при лужній активації бурого вугілля

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-127-6-221-227

 

Тітов Ю.О., Білявина Н.М., Слободяник М.С., Чумак В.В., Наконечна О.І.

Синтез та кристалічна структура ізовалентнозаміщених шаруватих скандатів SrLa2–xDyxSc2O

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-127-6-228-235

 

Тіщенкова М.О., Філін В.Н., Іващенко Т.Г.

Використання поліакриламідів серії ECOFLOC для пилопригнічення на золошлаконапичувачах теплоелектростанції

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-127-6-236-240

 

Фесич І.В., Неділько С.А., Сабадаш Н.І., Дзязько О.Г., Войтенко Т.А., Грабовська О.В., Зеленько М.А.

Фотокаталітичні властивості полімерного композиту на основі цинк оксиду

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-127-6-241-246

 

Харлова М.І., Хоменко Д.М., Дорощук Р.О., Лампека Р.Д., Смола С.С., Русакова Н.В., Штеменко О.В.

Синтез, будова та властивості бромотрикарбоніл-етил 3-(2-піридин-2-іл)-1H-1,2,4-триазол-5-карбоксилат ренію(I)

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-127-6-247-254

 

Хома Р.Є., Баумер В.М., Антоненко П.Б., Снігач А.О., Годован В.В., Еннан А.А., Длубовський Р.М., Гельмбольдт В.О.

Синтез, кристалічна структура і спектральні характеристики N-(n-пропіл)амінометансульфонової кислоти. Гостра токсичність амінометансульфонової кислоти та її N-алкілованих похідних

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-127-6-255-262

 

Чеботарьов О.М., Косандяк Р.Р., Снігур К.В., Арабаджи М.В., Снігур Д.В.

Порівняльне визначення натрію у слині методами атомно-абсорбційної спектрофотометрії та полум’яної фотометрії

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-127-6-263-267

 

Шабанова Г.М., Корогодська А.М., Левадна C.В., Гамова О.О.

Тріангуляція і характеристика субсолідусної будови систем CaO–CoO–MoO3, CoO–Al2O3–MoO3 та CaO–Al2O3–MoO3

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-127-6-268-274