Питання хімії та хімічної технології

Архів-2019-5

Обкладинка зовнішня сторона

Обкладинка внутрішня сторона

ЗМІСТ

 

Апостолова Р.Д., Баскевич О.С.

Синтез ванадату калію та його поведінка в електродах для літієвого акумулятора

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-126-5-5-13

 

Атапін А.Г., Нефедов В.Г.

Параметри кисневих бульбашок, що утворюються при електролізі розчинів з різною концентрацією NaOH

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-126-5-14-21

 

Варениченко С.А., Фарат О.К., Мазепа А.В., Марков В.И.

Синтез нових основ Шиффа на основі формілпохідних ксантенів

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-126-5-22-26

 

Горнійчук О.Є., Каряка Н.С., Труш В.О., Смола С.С., Слива Т.Ю., Русакова Н.В., Амірханов В.М.

Синтез та дослідження біядерних комплексів рідкісноземельних елементів на основі біс-хелатуючого карбациламідофосфату

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-126-5-27-33

 

Жигайло М.М., Демчина О.І., Євчук І.Ю., Рачій Б.І., Кочубей В.В.

Одержання і дослідження властивостей зшитих методом УФ-опромінення органо-неорганічних мембран

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-126-5-34-41

 

Зіпунніков М.М.

Утворення феррату калію в безмембранному електролізному процесі розкладання води

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-126-5-42-47

 

Кольцова Я.І., Нікітін С.В.

Вплив режиму випалу та добавки мікроволастоніту на кристалізацію пористих склокристалічних матеріалів та їх фізико-механічні властивості

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-126-5-48-53

 

Крвавич А.С., Гамада В.Р., Конечна Р.Т., Милянич А.О., Журахівська Л.Р., Бучкевич І.Р., Новіков В.П.

Екстракція фенольних сполук з трави Adonis vernalis

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-126-5-54-57

 

Лавренюк О., Михалічко Б.

Принципи регулювання експлуатаційних властивостей самозгасаючих епоксіамінних композицій, модифікованих купрум(II) карбонатом

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-126-5-58-64

 

Лук’яненко Т., Шмичкова О., Дмітрікова Л., Борщевич Л., Веліченко О.

Склад та електрокаталітична активність композиційних електродів PbO2–поверхнево-активна речовина

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-126-5-65-70

 

Макеєв А.М., Кеда Т.Є., Потіха Л.М., Запорожець О.А.

Синтез і флюоресценція похідних тріазолоазинів

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-126-5-71-76

 

Мінаєв Б.П., Аксіментьєва О.І., Лут О.А., Шевченко О.П.

Електрохімічне окиснення тирозину в кислому середовищі

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-126-5-77-83

 

Міщенко Г.В., Міщенко О.В., Венгер О.О., Качук Д.С., Попович Т.А.

Підвищення гідролітичної стійкості плівок поліуретанових іономерів, що використовуються для пігментних забарвлень

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-126-5-84-92

 

Патриляк Л.К., Зубенко С.О., Коновалов С.В., Поважний В.А.

Лужна переетерифікація тригліцеридів соняшникової олії бутанолом-1 на гідроксиді та алкоголятах калію

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-126-5-93-103

 

Перлова О.В., Текменжи К.І., Перлова Н.О., Полікарпов О.П.

Вилучення та концентрування сполук Урану(VI) з нітратних розчинів волокнистими іонітами ФІБАН в динамічних умовах

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-126-5-104-111

 

Погоренко Ю.В., Нагорний А.А., Пшеничний Р.М., Омельчук А.О.

Синтез та електропровідність твердих розчинів МxPb1–xSnF4–x (М=Li, Na, K, Rb)

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-126-5-112-117

 

Полоз О.Ю., Прокопчук М.Р., Долинська Р.М., Ебіч Ю.Р.

Вплив поліамінів на властивості епоксидних композитів

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-126-5-118-125

 

Сиса Л.В., Степова К.В., Петрова М.А., Концур А.З.

НВЧ-модифіковані бентоніти для вилучення Плюмбуму зі стічних вод

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-126-5-126-134

 

Сніжко Л.О., Гуревіна Н.Л., Калініченко О.О., Головенко В.О., Роєнко К.В.

Аналіз термохімічних реакцій в мікророзрядах при плазмовому електролітичному оксидуванні алюмінію

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-126-5-135-142

 

Суровцев О.Б., Пaйoс Г.Г., Дяченко M.P., Мандзюк І.А.

Вплив попереднього інкапсулювання дисперсного наповнювача на реологічні властивості високонаповнених пастоподібних композицій на основі олігомерного каучуку

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-126-5-143-152

 

Тарнавський А.Б., Хром’як У.В., Веселівський Р.Б.

Зміна теплофізичних властивостей поліамідів під впливом полівінілпіролідону

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-126-5-153-159

 

Хоботова Е.Б., Ларін В.І., Калюжна Ю.С., Сторчак О.Г.

Шлаколужні в’яжучі на основі відвального доменного шлаку

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-126-5-160-167