Питання хімії та хімічної технології

Архів-2019-4

Обкладинка зовнішня сторона

Обкладинка внутрішня сторона

ЗМІСТ

 

Анісімов В.М., Анісімов В.В.

Технологічні особливості перероблення лінійних блок-кополіуретанів з різною морфологією

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-125-4-5-11

 

Апостолова Р.Д.

Синтез і характеристики цинк-похідних оксиду V2O5–x⋅yH2O, одержаних іонообмінним способом, для використання в електродах літієвого акумулятора

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-125-4-12-18

 

Бойчук Т.М., Орлик С.М.

Вплив складу і методу приготування нанесених In-, Co-оксидних каталізаторів на їх активність у відновленні N2O і NO карбон(II) оксидом

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-125-4-19-27

 

Давиденко М.О., Мокринська О.В., Студзинський С.Л., Кравченко В.В.

Фотовольтаїчні властивості фоточутливих олігомерних плівкових композицій на основі галоїдпохідних карбазолу

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-125-4-28-34

 

Дикун О.М., Редько А.М., Аніщенко В.М., Рибаченко В.І., Дзюба О.І.

Реакційна здатність основ Шиффа госиполу в реакціях з 2,2′-дифеніл-1-пікрилгідразилом у присутності хлоридної кислоти

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-125-4-35-40

 

Дмитрієва Т.В., Кримовська С.К., Бортницький В.І., Кобилінський С.М., Рябов С.В.

Деградабельні властивості композицій на основі поліетилену під впливом бінарних функціональних добавок природновідновлюваного походження

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-125-4-41-45

 

Зайчук О.В., Амеліна О.А.

Синьо-зелені шпінельні керамічні пігменти, виготовлені зі шлаку алюмінотермічного виробництва феротитану

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-125-4-46-54

 

Знак З.О., Сухацький Ю.В., Зінь О.І., Вирста К.Р.

Інтенсифікація кавітаційного розкладу бензену

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-125-4-55-61

 

Климентій Н., Пукас С., Оровчик Л., Гладишевський Р.

Повторне дослідження системи Ti–Cu–Al при 800°C

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-125-4-62-72

 

Костів I.С., Гаврилів Р.І.

Встановлення оптимальних умов одержання 2-гідроксиетил-1,3,4-триметилциклогекс-3-карбоксилату

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-125-4-73-79

 

Матвейчук Ю.В.

Селенат-селективний електрод на основі вищих четвертинних амонієвих солей із стерично доступним обмінним центром

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-125-4-80-88

 

Мельник Г., Дібрівний В., Герасимчук С., Шевченко Д.

Рівновага рідина-пара та надлишкові термодинамічні функції системи бензол–кремнійвмісний ацетиленовий пероксид

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-125-4-89-94

 

Мельник Ю.Р., Старчевський Р.О., Мельник С.Р.

Трансестерифікація тригліцеридів соняшникової олії бутан-1-олом у присутності оксидів d-металів

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-125-4-95-100

 

Мурашевич Б., Ничик Н., Торопін М., Труш Я., Бурмістров К.

Хімічні властивості деяких нових похідних хінонімінів

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-125-4-101-108

 

Нестеренко О.І., Нестеренко М.Г.

Врахування особливостей реального експерименту з кавітаційної інтенсифікації крекінгу нафтопродуктів

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-125-4-109-119

 

Нефедов В.Г., Атапін А.Г.

Аналіз умов утворення зародків бульбашок при електролізі води

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-125-4-120-126

 

Піх З.Г., Небесний Р.В., Піх А.З., Івасів В.В., Харандюк Т.В.

Механізм і кінетика реакції ненасичених альдегідів з гідроген пероксидом у присутності сполук Cелену

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-125-4-127-138

 

Сачанова Ю.І., Ведь М.В., Сахненко М.Д., Єрмоленко І.Ю.

Вплив режиму електролізу на кількісний і фазовий склад покривів Fe–Co–W(Mo)

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-125-4-139-149

 

Семенюк І.В., Кочубей В.В., Карпенко О.Я., Мідяна Г.Г., Карпенко О.В., Сергеєв В.В.

Дослідження складу гумінових кислот різного походження

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-125-4-150-156

 

Струтинська Н.Ю., Слободяник М.С.

Вплив природи МІІІ на закономірності кристалізації складних фосфатів у розчин-розплавах системи Rb2O–P2O5–TiO2–MIII2O3

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-125-4-157-162

 

Трунова О.К., Бережницька О.С., Федоров Я.В., Русакова Н.В., Смола С.С.

Спектрально-люмінесцентні властивості комплексів Sm(III) з ненасиченими β-дикетонами

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-125-4-163-171

 

Федорчук А.А., Сливка Ю.І., Миськів М.Г.

Синтез і кристалічна структура п-толуенсульфонатного комплексу Ag(I) з 5-метил-3-аліл-2-тіогідантоїном

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-125-4-172-178