Питання хімії та хімічної технології

Архів 2018-3

Обкладинка зовнішня сторона

Обкладинка внутрішня сторона

ЗМІСТ

 


ХІМІЯ


Berzenina O., Osinna I., Shtemenko N.

Physico-chemical methods in analysis of monochlorobenzene influence on the composition of surface helophytes lipids

5-13

 

Галагуз В.А., Мальований С.М., Панов Е.В.

Раманівська спектроскопія нанокомпозиту LiFePO4/С та його електрохімічні властивості

14-17

 

Данилов Ф.Й., Проценко В.С., Кітик А.А., Богданов Д.А., Баскевич О.С.

Електроосадження нанокристалічних композитів нікель–діоксид титану з електроліту на основі низькотемпературного евтектичного розчинника ethaline

18-24

 

Зубков С.В., Мазепа А.В., Гельмбольдт В.О.

Комплексы железа(II) с аминогуанизоном изатина и нитроаминогуанизоном изатина

25-30

 

Лавренюк О.І., Михалічко Б.М., Пархоменко В.-П.О.

Квантово-хімічне моделювання поведінки хелатного комплексу [Cu(H2NC2H4NH2)(H2NC2H4NHC2H4NH2)]SiF6– антипірену-затвердника епоксидних смол в умовах горіння

31-36

 

Нагорняк М.І., Олекса В.В., Винницька С.І., Дронь І.А., Чех Б.О., Самарик В.Я., Варваренко С.М.

Синтез і дослідження полісахаридів, модифікованих за реакцією Стегліха

37-43

 

Khomenko O.M., Minaev B.P.

Potential curves and spectra of ClO– and HOCl species studied by ab initio methods

44-49

 

Shmychkova O., Luk’yanenko T., Dmitrikova L., Velichenko A.

Electrooxidation of 4-clorphenol on modified lead dioxide anodes

50-57

 

Yaremko Z.M., Bukliv R.L.

Determination of the degree of ions hydration by the electrical conductivity of their aqueous solutions

58-63

 


ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ


Знак З.О., Сухацький Ю.В., Мних Р.В., Ткач З.С.

Термохімічний аналіз енергетики процесу сонолізу води у кавітаційних полях

64-69

 

Николенко Н.В., Дубенко А.В., Вашкевич Е.Ю., Дмитрикова Л.В.

Температурный оптимум процесса сернокислотного разложения измененного ильменита

70-78

 

Ovcharov V.I., Sukhyy К.М., Sokolova L.А., Kalinyuk V.L., Tertyshnyy O.A., Yusupova L.R., Belyanovskaya E.A.

The use of the heat-treated rice husks as elastomeric compositions fillers

79-89

 

Попова І.В., Майборода О.І., Зінченко Н.Ю., Клименко Н.О.

Гідроліз інуліну за допомогою лимонної кислоти для одержання фруктозо-олігосахаридних продуктів харчової промисловості

90-95

 

Саввова О.В., Логвінков С.М., Бабіч О.В., Здорик А.Р.

Особливості зміни фазового складу магнійалюмосилікатних склокристалічних матеріалів при термічному обробленні

96-104

 

Sidorov D.E., E.P. Kolosova, Kolosov A.E., Kazak I.A.

Evaluation of kinematic parameters of process of gravitational stretch of a billet for extrusion-blow molding of polymer product

105-112

 

Skіba М.І., Pivovarov О.А., Makarova А.К., Parkhomenko V.D.

One-pot synthesis of silver nanoparticles using discharged plasma in the presence of polyvinyl alcohol

113-120

 

Suberlyak O.V., Baran N.M., Melnyk Yu.Ya., Yatsulchak G.V.

Formation of composite hydrogel membranes

121-126

 

Tamilarasi J., Kennady C. Joseph, Velmurugan К.

Corrosion inhibition of mild steel in hydrochloric acid by using newly synthesized 3-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl) quinolin-2-thiol

127-133