Питання хімії та хімічної технології

Архів 2014-1


Органічна хімія

Дуденков А. А., Фарат О. К., Зализная Е. В., Варениченко С. А., Марков В. И.
Синтез потенциальных ингибиторов PARP-1
C. 11-14.
Ракша О. В., Берестнєва Ю. В., Рульова К. В., Михальчук В. М.
МР2 та DFT дослідження внутрішньомолекулярної динаміки 2-піридин-2-іл-1Н-бензімідазолу
C. 24-28.
Shreiber K. A., Murashevich B. V., Burmistrov K. S., Toropin N. V.
Reactions of 1-(4-hydroxyphenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-ethyl-1,2,4-triazole with electrophilic agents
C. 28-30.

Технологія продуктів органічного синтезу, біотехнологія

Сеидов Н. М., Мамедалиев Г. А., Мамедова Э. С
Получение высших ?-олефинов олигомеризацией пропилена
C. 35-38.

Синтез та технологія високомолекулярних сполук

Кузьменко Н. Я., Кузьменко С. Н., Скринник О. В.
Синтез и свойства. – C. -боранов
C.

Композиційні матеріали

Баштаник П. І., Кузьменко М. Я., Кузьменко С. М., Ігоніна Г. М., Євтушенко Я. І., Шпатакова Г. В.
Композиційні матеріали на основі поліпропілену, армованого апретованим базальтовим волокном
C. 57-61.
Тищенко Г. П., Онищенко А. В., Банник Н. Г., Маковейчук В. И.
Термическое модифицирование базальточешуйчатого наполнителя
C. 68-71.

Хімічна технологія переробки горючих копалин


Аналітична хімія


Чмиленко Т. С., Иваница Л. А., Чмиленко Ф. А.
Аналитическая система для определения Мо(VI) в шахтных и сточных водах
C. 85-90.

Технологія неорганічних речовин

Гомеля М. Д., Трус І. М., Грабітченко В. М.
Нанофільтраційне опріснення слабкомінералізованих вод
C. 98-102.

Знезараження та утилізація промислових викидів, охорона праці та навколишнього середовища

Цветкова И. В., Лихоманенко В. А., Юшко В. Л., Ситдиков О. М., Русалин С. М.
Локальный энерготехнологический комплекс на основе термохимической переработки углеродсодержащих отходов
C. 120-125.

Технологія силікатів


Фізична хімія


Електрохімія

Данилов Ф. И., Проценко В. С., Васильева Е. А., Сменова И. В.
Кинетические закономерности осаждения композиционных гальванопокрытий Fe–ZrO2 (+3% Y2O3)
C. 144-148.
Snizhko L. A., Gurevina N. L., Kalinichenko O. A., Chernyshov A. A.
Anodic deposion of extrinsic compounds
C. 154-158.

Процеси та апарати хімічних виробництв, захист від короізії


Коротке повідомлення

Кисельов В. В., Задорожній П. В., Охтіна О. В.
Реакція 2-хлор-N-(тозилметил)ацетаміду з роданідом натрію
C. 165-165.