Питання хімії та хімічної технології

Архів 2018-6

Обкладинка зовнішня сторона

Обкладинка внутрішня сторона

ЗМІСТ


ХІМІЯ


 

Верещак В.Г., Баскевич О.С., Бродніковський Є.М.

Одержання стабілізованого діоксида цирконію із гетерометалічних метансульфонатних комплексів цирконію(IV)

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2018-121-6-5-11

 

Havryliv R.I., Kochubei V.V., Lutsyuk I.V.

Kinetic analysis of thermal decomposition of finely dispersed limestone wastes for the development of a numerical simulation model

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2018-121-6-12-22

 

Донцова Т.А., Кримець Г.В., Мельничук О.В.

Вплив методу синтезу на структурно-сорбційні характеристики станум(IV) оксиду

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2018-121-6-23-28

 

Зінченко В.Ф., Соболь В.П., Магунов І.Р., Мозгова О.В.

Монооксид германію – перспективний матеріал інтерференційної оптики інфрачервоного діапазону спектрa

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2018-121-6-29-33

 

Иванцова Э.С., Радио С.В., Розанцев Г.М., Швед Е.Н.

Акваполивольфраматы d-металлов в растворе с кислотностью Z=1,00

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2018-121-6-34-41

 

Lavrenyuk H., Mykhalichko B.

DFT study on thermochemistry of the combustion of self-extinguishing epoxy-amine composites modified by copper(II) sulfate

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2018-121-6-42-48

 

Марцинко Е.Э., Чебаненко Е.А., Пирожок О.В., Сейфуллина И.И., Дьяконенко В.В., Шишкина С.В.

Модификация бис(цитрато)германатов с гексааквакатионами кобальта(II) и марганца(II) 1,10-фенатролином

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2018-121-6-49-55

 

Олишевець І.П., Дьяконенко В.В., Шишкіна С.В., Труш В.О., Слива Т.Ю., Амірханов В.М.

Синтез, структурні та спектральні дослідження аніонних тетракіс-комплексів лантаноїдів CsLnL4 із САФ-лігандом – диметил(фенілсульфоніл)амідофосфатом

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2018-121-6-56-62

 

Паюк О.Л., Мітіна Н.Є., Рябцева А.О., Гарамус В.М., Долинська Л.В., Надашкевич З.Я., Заіченко О.С.

Структура та колоїдно-хімічні властивості полімерних поверхнево-активних речовин на основі поліетиленгліколь-вмісних макромерів

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2018-121-6-63-71

 

Slipkan A., Shtemenko N., Bray R., Obarska-Pempkowiak H., Shtemenko A.

Aggregation properties of some zirconium phosphate loaded with dirhenium(III) complexes

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2018-121-6-72-76

 

Сухова О.В., Полонський В.А., Устінова К.В.

Мікроструктура та корозійні властивості квазікристалічних сплавів Al–Cu–Fe, легованих Si та B, у розчинах кислот

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2018-121-6-77-83

 

Trunova E.K., Mishchenko A.M., Rogovtsov A.A., Makotryk T.A.

Crystal structure of a novel cobalt(II) complex with ethylenediaminedisuccinic acid

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2018-121-6-84-90

 

Хохлова Т.В., Чертихина Ю.А., Муталиева Б.Ж., Кудасова Д.Е., Янова К.В., Просяник А.В.

Производные аминофумаровой кислоты: синтез и влияние на развитие растений

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2018-121-6-91-98

 

Чайка М.В., Томашик З.Ф., Томашик В.М., Маланич Г.П., Корчовий А.А.

Особливості хімічного розчинення монокристалів CdTe, ZnxCd1–xTe та CdxHg1–xTe у водних розчинах K2Cr2O7–HBr–C4H6O6

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2018-121-6-99-106

 


ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ


 

Avina S.І., Loboyko О.Y., Маrkova N.B., Sincheskul O.L., Bahrova I.V.

Research into platinum-based tailings derived from a recovery boiler of the production of nitric acid and its preparation for the extraction of platinum group metals

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2018-121-6-107-112

 

Єлатонцев Д.О., Супрунчук В.І., Іванченко А.В.

Кінетика адсорбції смолистих речовин бентонітовою глиною при очищенні стічних вод коксохімічного виробництва

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2018-121-6-113-119

 

Zaichuk А.V., Amelina А.А.

Blue-green ceramic pigments in the system CaO–MgO–Al2O3–SiO2–СоО–Cr2O3 based on granulated blast-furnace slag

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2018-121-6-120-124

 

Перлова О.В., Дзязько Ю.С., Іванова І.С. Маліновська, О.О., Пальчик О.В.

Неорганічні та полімерні модифіковані сорбенти: вилучення урану(VI) з водних розчинів та регенерація

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2018-121-6-125-132

 

Ситар В.І., Анісімов В.М., Мітіна Н.Б., Гармаш С.М.

Дослідження біодеградації лінійних блок-кополiуреtанiв, наповнених крохмалем, в процесі вермикультивування

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2018-121-6-133-138

 

Федоренко О.Ю., Білостоцька Л.О., Богданова К.Б., Полухіна К.С., Павлова Л.В.

Поверхневе забарвлення розчинами солей щільноспечених керамічних матеріалів

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2018-121-6-139-147

 

Целіщев О.Б., Лорія М.Г., Бойченко С.В., Єлісєєв П.Й., Матвєєва І.В.

Дослідження впливу пероксиду водню на перетворення вуглеводнів в кавітаційному реакторі

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2018-121-6-148-158

 

Чергинец В.Л., Пономаренко Т.В., Реброва Т.П., Варич А.Г., Ребров А.Л., Дацько Ю.Н.

Об эффективности низкотемпературной кристаллизации для очистки водных растворов иодида цезия от изоморфных примесей

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2018-121-6-159-164