Питання хімії та хімічної технології

Архів-2023-1

Обкладинка зовнішня сторона

Обкладинка внутрішня сторона

ЗМІСТ

 

Федоришин О.М., Петріна Р.О., Крвавич А.С., Князєва К.С., Губрій З.В., Атаманюк В.М.

Дослідження особливостей кінетики екстрагування метаболітів Сarlina acaulis при перемішуванні

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2023-146-1-3-10

 

Гурбанов Г.Р., Гасімзаде А.В.

Дослідження спільного впливу магнітного поля і добавки нової композиції на реологічні параметри високопарафіністої нафти

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2023-146-1-11-17

 

Лаврова І.О., Демидов І.М., Черкашина Г.М., Лебедєв В.В., Забіяка Н.А.

Порівняльний аналіз впливу синтетичних добавок та фосфатидного концентрату на адгезійні властивості дорожніх нафтових бітумів

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2023-146-1-18-25

 

Римар Т.Е.

Мікрохвильова технологія теплоізоляційних матеріалів на основі рідинного скла як альтернатива піносклу

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2023-146-1-26-33

 

Сметанін М.В., Варениченко С.А., Марченко О.В., Фарат О.К., Марков В.І.

Синтез нових заміщених піридинів за допомогою реактиву Вільсмайера-Хаака

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2023-146-1-34-39

 

Ярмола Т.В., Топільницький П.І., Скорохода В.Й., Корчак Б.О.

Переробка суміші важких високов’язких нафт східного регіону України: технологічні аспекти

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2023-146-1-40-49

 

Білов В.В., Марков В.І., Шипіло В.В.

Гідроамінування н-бутанолу на Сu-вмісних аніонно-модифікованих каталізаторах

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2023-146-1-50-55

 

Кузьменко М.Я., Спорягін Е.О., Кузьменко О.М., Філінська Т.Г., Іванова К.В., Пузенко А.Я.

Синтез та властивості олігодиуретандиізоціанатів і оліготетрауретанів на основі суміші (2,4÷2,6) толуілендиізоціанату

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2023-146-1-56-65

 

Лукашов В.К., Тищенко С.Д., Середа В.І., Артюхов А.Є.

Закономірності процесу нітрування крохмалю нітратною кислотою

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2023-146-1-66-72

 

Миргородська-Терентьєва В.Д., Ніколенко М.В., Коваленко І.Л., Авдієнко Т.М.

Механізм вилуговування амілози з нативного і термооброблених крохмалів у гарячій надлишковій воді

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2023-146-1-73-81

 

Потапенко Е.В., Ісаєнко І.П.

Каталітичне окиснення м-ксилену озоном у рідкій фазі

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2023-146-1-82-88

 

Соколова Л.О., Суха І.В., Панфілова О.А., Овчаров В.І., Тищенко В.О.

Оцінювання можливості використання регенерованих відходів масложирової промисловості у складі еластомерних композицій

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2023-146-1-89-99