Питання хімії та хімічної технології

Архів-2022-5

Обкладинка зовнішня сторона

Обкладинка внутрішня сторона

ЗМІСТ

 

Матвєєв В.В.

Принципи моделювання пористих реагуючих електродів (огляд літератури)

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-144-5-3-23

 

Атаманюк В.М., Кочубей В.В., Кіндзера Д.П., Цюра Н.Я.

Дослідження процесу дегідратації залізо(ІІ) сульфат гептагідрату фільтраційним методом

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-144-5-24-32

 

Волнянська О.В., Мироняк М.О., Лабяк О.В., Ніколенко М.В.

Іонометричний сенсор для експрес-визначення гексаметилентетрааміну

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-144-5-33-37

 

Гордєєв Ю.С., Зайчук О.В.

Вплив R2O3 (R=Al, La, Y) на структуру та властивості стронцій-боросилікатних стекол

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-144-5-38-45

 

Зайчук О.В., Амеліна О.А., Гордєєв Ю.С., Руднєва Л.Л.

Термодинамічний аналіз реакцій формування фази діопсиду при синтезі керамічних пігментів з гранульованого доменного шлаку

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-144-5-46-53

 

Кузьменко М.Я., Шапка В.Х., Кузьменко О.М., Хотинець Б.О., Філінська Т.Г.

Використання олігодиуретандиізоціанатів у триацетатцелюлозних композиціях

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-144-5-54-62

 

Литвинчук І.В., Грицюк А.Г., Гельмбольдт В.О.

Синтез, будова та деякі властивості 2-, 3-, 4-амінофенілоцтових кислот гексафторосилікатів

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-144-5-63-68

 

Лудин А.М., Реутський В.В., Реутський Вол.В.

Бінарні каталітичні системи для промислового процесу окиснення циклогексану

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-144-5-69-75

 

Нефедов В.Г., Матвєєв В.В.

Фазові та структурні перетворення води при плавленні льоду

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-144-5-76-83

 

Проценко В.С., Боброва Л.С.

Електродні процеси в низькотемпературному евтектичному розчиннику, що містить розчинений хром(III) хлорид

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-144-5-84-93

 

Сибір А.В., Губинський М.В., Балалаєв О.К., Бурчак А.В., Сухий К.М., Федоров С.С., Пінчук В.О., Губинський С.М., Введенськая Т.Ю.

Вплив параметрів термічного оброблення антрациту на властивості вуглецевих матеріалів при шоковому нагріві

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-144-5-94-101

 

Сметанін М.В., Варениченко С.А., Мазепа О.В., Фарат О.К., Харченко О.В., Марков В.І.

Атом-економна реакція Міхаеля між гідроакридинами та арилмалеімідами без додавання каталізатора

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-144-5-102-109

 

Сторчай Н.С., Савін Ю.С.

Використання відходів збагачення ільменітової руди при одержанні портландцементного клінкеру

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-144-5-110-114

 

Шабанова Г.М., Корогодська А.М., Гамова О.О., Левадна С.В.

Оптимізація складу вогнетривких цементів, одержаних із використанням відходів хімічної промисловості

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-144-5-115-121