Питання хімії та хімічної технології

Архів-2022-4

Обкладинка зовнішня сторона

Обкладинка внутрішня сторона

ЗМІСТ

 

Барбаш В.А., Галиш В.В., Дейкун І.М.

Вплив пероцтової делігніфікації на лігноцелюлозний комплекс біомаси

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-143-4-3-10

 

Вахула Я.І., Луцюк І.В., Тупісь І.М., Гавришкевич Я.I.

Аналіз фазових перетворень модифікованих силікатних ксерогелів під час термічного оброблення

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-143-4-11-17

 

Веліченко О., Кордан В., Шмичкова О., Книш В., Демченко П.

Вплив оброблення Ti/TiO2 на морфологію, фазовий склад і властивості напівпровідників

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-143-4-18-23

 

Головенко В.О., Андріянова М.В., Роєнко К.В., Роєнко Ю.С.

Піроліз твердих полімерних відходів та властивості одержаних продуктів

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-143-4-24-30

 

Гуляєв В.М., Коваленко А.Л., Філімоненко О.Ю., Мартемянов В.В., Кізимішина Т.О.

Синтез координаційних сполук Cu(II) з 2-аміно-2-гідроксиметил-1,3-пропандіолом, їх модифікація та бактерицидна дія

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-143-4-31-39

 

Кузьменко М.Я., Шапка В.Х., Кузьменко О.М., Жилічева А.О., Філінська Т.Г.

Модифікація триацетатцелюлозних полімерних композицій олігодиуретандіолами

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-143-4-40-48

 

Обушенко Т.І., Сангінова О.В., Толстопалова Н.М., Чир’єва М.Д.

Моделювання процесу флотоекстракції і встановлення параметрів, які впливають на видалення іонів Ni(II), Cu(II) і Fe(III)

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-143-4-49-55

 

Пасенко О.О., Мандрика А.Г., Хрупчик Є.С., Верещак В.Г.

Стабільні розчини ортокремнієвої кислоти

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-143-4-56-60

 

Сливка Н.Ю., Салієва Л.М., Кадикало E.М., Бортнік T.П., Літвінчук М.Б., Вовк М.В.

Синтез і рістрегулююча активність феноксизаміщених (бензо)імідазо[2,1-b][1,3]-тіазинів

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-143-4-61-68

 

Стусь Н.В., Діхтярук Є.В., Нагорний П.Г.

Синтез і електропровідність LiFePO4 та твердих розчинів LiFe1–xМxPO4 (M – Zn, Mg, Cu, x≤0,2)

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-143-4-69-74

 

Тагаєв І.А., Доніяров Н.А., Андрійко Л.С., Муродов І.Н., Асроров А.А.

Кислотне оброблення як спосіб збагачення фосфоритових відходів кизилкумського фосфоритного комбінату

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-143-4-75-83

 

Тертишна О.В., Замікула К.О., Сухий К.М., Торопін М.В., Бурмістров К.С.

Кінетика розчинення асфальто-смоло-парафінових відкладів при додаванні диспергуючих присадок

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-143-4-84-91

 

Челядин Л.І., Марущак У.Д., Новосад П.В., Грицуляк Г.М., Рібун В.С., Челядин В.Л.

Перетворення техногенних відходів на основі осаду водоочищення у гранульоване добриво

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-143-4-92-101

 

Елізабет Лідія, Пурваді Ронні, Соеравіджая Татанг Х.

Делігніфікація пустих плодів пальмової пальми за м’яких умов киснем повітря та глюконатом марганцю

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-143-4-102-108

 

Юрченко О.І., Ніколенко М.В., Бакланов О.М., Черножук Т.В.

Використання високочастотного ультразвуку для інтенсифікації сорбції гумінових речовин із розсолів

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-143-4-109-114