Питання хімії та хімічної технології

Архів-2022-2

Обкладинка зовнішня сторона

Обкладинка внутрішня сторона

ЗМІСТ

 

Данилов Ф.Й., Богданов Д.А., Проценко В.С.

Початкові стадії електрокристалізації нікелю, заліза і сплаву нікель-залізо на скловуглецевому електроді в електроліті на основі евтектичної суміші холін хлориду і етиленгліколю

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-141-2-3-8

 

Голуб Л.С., Ващенко Ю.М., Андріянова М.В.

Застосування модифікуючих систем на основі фенолоформальдегідних смол і продуктів переробки жировмісної сировини в еластомерних композиціях

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-141-2-9-16

 

Джозеф Кенеді К., Лео А., Естер П.

Вплив параметрів електроосадження та вмісту вольфраму на властивості гальваноосадів сплавів Ni-Fe-W та аналіз його технологічної вартості

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-141-2-17-23

 

Ковтун А.В., Варениченко С.А., Фарат О.К., Марков В.І.

Реакції N-[(9-хлоро-2,3-дигідро-1H-(хромен)ксантен-4-іл)метилен]-N-метилметанімініум перхлоратів з ароматичними амінами

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-141-2-24-29

 

Авдєєнко А.П., Коновалова С.О., Піроженко В.В., Лисенко О.М.

Z,E-Ізомеризація N-(4-толіл)амінокарбоніл-1,4-бензохінонмоноімінів

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-141-2-30-37

 

Галстян А.Г., Баула О.П., Бушуєв А.С., Галстян Г.А.

Каталітичне окиснення 4-нітроетилбензену озоном в оцтовій кислоті

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-141-2-38-42

 

Костенко Є.Є., Іщенко В.М.

Фотометричне визначення етилмальтолу у вигляді різнолігандного комплексу з залізом(III) та ксиленоловим оранжевим

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-141-2-43-46

 

Лігезін С.Л., Щукіна Л.П., Пітак Я.М.

Розрахункова методика визначення ефективних комбінацій окисників для інтенсифікації вигоряння вуглецю паливної добавки при виробництві будівельної кераміки

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-141-2-47-55