Питання хімії та хімічної технології

Архів-2021-6

Обкладинка зовнішня сторона

Обкладинка внутрішня сторона

ЗМІСТ

 

Грицак O.A., Москаленко O.С., Воскобойнік O.Ю., Коваленко С.I.

Синтез 6-хлоро-(дихлоро-, трихлоро-)метил-3-R-6,7-дигідро-2H-[1,2,4]триазино[2,3-c]хіназолін-2-онів і їх модифікація в реакціях з нуклеофільними та ненукоеофільними основами

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-139-6-3-10

 

Данилов Ф.Й., Скнар І.В., Скнар Ю.Є., Павленко Л.М.

Електроосадження сплаву Ni–Fe з розчинів на основі низькотемпературного евтектичного розчинника ethaline

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-139-6-11-16

 

Даниляк М.-О.М., Зінь І.М., Хлопик О.П., Головчук М.Я., Корній C.А.

Інгібувальні властивості іонномодифікованих цеолітів для лакофарбових ґрунтувальних покриттів

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-139-6-17-24

 

Заграй А.І., Боровець З.І., Луцюк І.В., Новіцький Я.М.

Встановлення оптимальних параметрів віброактивування гідратного вапна

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-139-6-25-31

 

Кархут А.І., Болібрух Х.Б., Кумері О., Ващенко О.О., Губицька І.І., Болібрух Л.Д., Половкович С.В., Терм Т., Ванель П.

Синтез та ізомерія 2-бензоїл-5,12-диметокси-3-гетерил-1,2,3,4-тетрагідронафто [2,3-g] фталазин-6,11-діонів

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-139-6-32-39

 

Кут Д.Ж., Кут М.М., Онисько М.Ю., Лендєл В.Г.

Електрофільна циклізація пропаргільних тіоетерів 3-метил(феніл)-2-(проп-2-ін-1-ілтіо)-7-(трифлуорометил)хіназолін-4(3H)-онів тетрагалогенідами телуру

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-139-6-40-44

 

Мусіна А.О., Сігунов О.О., Рижова О.П., Свердліковська О.С., Гура А.О.

Процеси структуро- і фазоутворення газобетону неавтоклавного твердіння з феросиліцієм в якості газоутворювача

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-139-6-45-50

 

Писаренко С.В., Черненко В.Ю., Чигиринець О.Е., Камінський О.М., Мироняк М.О.

Лужне вилуговування титану з ільменіту Іршанського родовища

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-139-6-51-56

 

Подболотов К.Б., Волочко О.Т., Лісачук Г.В., Кривобок Р.В., Волощук В.В.

Екзотермічний синтез керамічних матеріалів на основі алюмосилікатів барію і стронцію

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-139-6-57-64

 

Пушкарьов Ю.М., Сайтарли С.В.

Реологічні властивості рідких ебонітових композицій, наповнених шунгітом

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-139-6-65-70

 

Саввова О.В., Фесенко О.І., Воронов Г.К., Тимофєєв В.Д., Бабіч О.В.

Дослідження структури високоміцних магнійалюмосилікатних склокристалічних матеріалів за даними IЧ-спектроскопії

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-139-6-71-78

 

Свамінатхан А., Раві Р., Айясамі С., Бходжан В., Свамінатхан Р., Нандхакумар Р.

Вивчення структурних та електричних властивостей мембрани ПВС–NH4SCN для її застосування в суперконденсаторах

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-139-6-79-86

 

Созонтов В.Г., Кравченко І.В., Коваленко І.Л.

Технологія промислового одержання гранульованої вапняно-аміачної селітри

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-139-6-87-95

 

Чернецов О.І., Кобзєв О.В., Казаков В.В., Созонтов В.Г., Суворін О.В.

Вплив нітроген(III) оксиду на процес одержання концентрованої нітратної кислоти методом прямого синтезу

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-139-6-96-101