Питання хімії та хімічної технології

Архів-2021-4

Обкладинка зовнішня сторона

Обкладинка внутрішня сторона

ЗМІСТ

 

Анісімов В.М., Анісімов В.В.

Прогнозування властивостей лінійних блок-кополіуретанів на основі олігоестерів із регулярною будовою

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-137-4-4-10

 

Гевод В.С., Чернова А.С.

Денітрифікація води методом витиснювальної біофільтрації

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-137-4-11-20

 

Гевод В.С., Чернова А.С.

Денітрифікація води методом витиснювальної біофільтрації: перехід створеного біофільтра до стаціонарної роботи

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-137-4-21-26

 

Геце Г.

Інгібування корозії сталі деякими основами Шиффа і Манніха: теоретичне оцінювання

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-137-4-27-34

 

Голіченко О.А., Штеменко Н.І., Овчаренко А.О., Штеменко О.В.

Взаємодія триптофанової комплексної сполуки диренію(III) з ДНК та білками

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-137-4-35-40

 

Двандару В.С.Б., Сарі Е.К., Відявідура В., Хаерудіні Д.С., Пратідхіна Е., Агустін М., Пурнамасарі Л., Сільфіяні В., Йонгга Т.А.

Вуглецеві наноточки з лушпайки кавуна як абсорбенти CO2 у біогазі

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-137-4-41-49

 

Демидова А.О., Левчук І.В., Аксьонова О.Ф., Мольченко С.М., Демидов І.М.

Порівняння способів кислотного гідратування та їх вплив на утворення 3-MCPD-ефірів і ефірів гліцидолу при дезодоруванні соняшникової олії

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-137-4-50-57

 

Іващук О.С., Атаманюк В.М., Гнатів З.Я., Чижович Р.А., Жеребецький Р.Р.

Дослідження кінетики фільтраційного сушіння післяспиртової барди

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-137-4-58-65

 

Кобельчук Ю.М., Ващенко Ю.М., Голуб Л.С.

Застосування 4,4′-дигідроксидифенілсульфону та його поліметилольної похідної як добавок у складі еластомерних матеріалів

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-137-4-66-72

 

Ковтун А.В., Варениченко С.А., Залізна К.В., Мазепа О.В., Фарат О.К., Марков В.І.

Перегрупування спіропохідних 1,3-бензо(нафто)діоксин-4(1)-онів як новий метод синтезу бромпохідних ксантенів

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-137-4-73-77

 

Макаров А.С., Косигіна І.М., Єгурнов О.І., Кручко І.М.

Реологічні властивості масло-водо-вугільних емульсій на основі масел Motul та Comma

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-137-4-78-83

 

Михалічко В.М., Федина Л.О., Федорчук А.О., Федина М.Ф.

Кристалічна структура нового тернарного дисиліциду платини та ербію

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-137-4-84-88

 

Некрасов П.О., Ткаченко Н.А., Некрасов О.П., Гудзь О.М., Березка Т.О., Мольченко С.М.

Окиснювальна стійкість і сорбційні властивості олеогелів як жирових систем нового покоління

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-137-4-89-95

 

Нефедов В.Г., Матвєєв В.В.

Структура, щільність та в’язкість води

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-137-4-96-105

 

Потапенко Е.В., Андреєв П.Ю., Ісаєнко І.П., Андреєва Н.С.

Каталітичне окиснення толуену озоном в системі «оцтовий ангідрид–сильна кислота»

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-137-4-106-111

 

Струтинська Н.Ю., Слободяник М.С., Тітов Ю.О., Краєвська Я.А., Хмарська Л.О.

Формування модифікованих кальцій фосфатів вітлокітового структурного типу в умовах співосадження з водних розчинів

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-137-4-112-117

 

Сухий К.М., Бєляновська О.А., Носова А.М., Сухий М.К., Хуанг Ю., Кочергін Ю.С., Григоренко T.І.

Властивості композитних матеріалів на основі епоксидної смоли, модифікованої дибромідом дибутилолова

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-137-4-118-125

 

Чабан М.О., Рождественська Л.М., Пальчик О.В., Пономарьова Л.М., Дзязько Ю.С.

Селективні до іонів літію нанокомпозитні сорбенти на основі TiO2, що містять марганцеву шпінель

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-137-4-126-133

 

Чертихіна Ю.А., Лебідь О.С., Куцик-Савченко Н.В., Ліб О.С., Анан’єва В.В., Янова К.В., Просяник О.В.

Взаємозв’язок між структурними, електронними та енергетичними параметрами інверсії атома азоту в похідних амоніаку

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-137-4-134-141

 

Шмичкова О., Боровик І., Гиренко Д., Давиденко П., Веліченко О.

Вплив домішок на стабільність низькоконцентрованих екологічно чистих розчинів NaOCl

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-137-4-142-150