Питання хімії та хімічної технології

Архів-2021-2

Обкладинка зовнішня сторона

Обкладинка внутрішня сторона

ЗМІСТ

 

Проценко В.С.

Електроосадження електрокаталітичних покриттів у системах на основі низькотемпературних евтектичних розчинників: огляд літератури

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-135-2-4-22

 

Голеус В.І.

Густина і теплове розширення боратних і боросилікатних склоутворюючих розплавів

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-135-2-23-29

 

Гудзенко Н.В., Грищенко В.К., Баранцова А.В., Бусько Н.А., Фальченко З.В.

Циклокарбонати метилових естерів кислот ріпакової олії як мономери для уретанових композицій

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-135-2-30-38

 

Дуванова Е.С., Попова А.В., Рисіч А.В., Радіо С.В., Розанцев Г.M.

Синтез Mn(II)-вмісного паравольфрамату Б з водних розчинів, підкислених оцтовою кислотою

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-135-2-39-48

 

Колосов О.Є., Гондлях О.В., Сівецький В.І., Сідоров Д.Е., Колосова О.П., Ванін В.В., Антонюк С.І.

Фізико-хімічна модифікація епоксидних полімерів, що термоусаджуються

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-135-2-49-55

 

Литвин В.А., Абі Нйо Р.

Кверцитин як прекурсор у синтезі аналогів фульвокислот та їх антибактеріальні властивості

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-135-2-56-64

 

Мазаєва В.С., Голодняк В.О., Демидов І.М., Левчук І.В., Ситнік Н.С., Коваленко З.І., Онопрієнко Т.О.

Кореляція жирнокислотного складу олій з явищем поліморфізму

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-135-2-65-72

 

Мінаєв Б.П., Аксіментьєва О.І., Лут О.А., Шевченко О.П., Погребняк О.С.

Електрохімічне окиснення саліцилової кислоти на наноструктурованих електродах на основі нікелю з додатково осадженою платиною

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-135-2-73-80

 

Ніколенко М.В., Василенко К.В., Миргородська В.Д., Кришень В.П., Рищенко І.М.

Очищення прекурсорів синтезу ортофосфатів кальцію методом співосадження

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-135-2-81-89

 

Павловський Ю.П., Герасимчук С.І., Сергеєв В.В., Мельник Г.В., Вострес В.Б.

Визначення ентальпій кристалізації деяких органічних пероксидів в диференційному ізотермічному калориметрі

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-135-2-90-94

 

Племянніков М.М., Жданюк Н.В.

Феросилікатні склокристалічні матеріали на основі відходів рудозбагачення

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-135-2-95-103

 

Погребняк О.С., Мінаєв Б.П., Шевченко О.П., Лут О.А.

Спектрофотометричне визначення броматів 2-бромо-N,N-диметиланіліном

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-135-2-104-109

 

Проценко В.С., Боброва Л.С., Данилов Ф.Й.

Вплив добавок води і натрій додецилсульфату на електровідновлення іонів Cr(III) в низькотемпературному евтектичному розчиннику

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-135-2-110-116

 

Редькіна А.В., Кравченко М.В., Коновалова Н.Д., Стрелко В.В.

Вплив вмісту ванадію на структуру і активність V2O5–ZrO2–SiO2 каталізатора дегідрування пропану

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-135-2-117-125

 

Струтинська Н.Ю., Слободяник М.С., Тітов Ю.О., Слива Т.Ю.

Особливості гетеровалентного заміщення в катіонній та аніонній підґратках кальцій фосфату апатитового типу

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-135-2-126-131

 

Тамаркіна Ю.В., Кучеренко В.О., Величко О.О.

Вплив температури лужної активації на пористу структуру активованого бурого вугілля та його адсорбційну здатність стосовно фенолу

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-135-2-132-138

 

Чорна Н.О., Кордан В.М., Михайлевич А.М., Зелінська О.Я., Зелінський А.В., Клузяк К., Серкіз Р.Я., Павлюк В.В.

Електрохімічне гідрування, літіювання і натріювання інтерметалідів GdFe2–xMx and GdMn2–xMx

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-135-2-139-149