Питання хімії та хімічної технології

Архів-2020-6

Обкладинка зовнішня сторона

Обкладинка внутрішня сторона

ЗМІСТ

 

Віслогузова Т.В., Рожнова Р.А., Галатенко Н.А.

Композиційні матеріали на основі епоксидних смол як імплантанти для кісткової тканини (огляд літератури)

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-133-6-4-19

 

Авдєєнко А.П., Коновалова С.О., Якименко І.Ю.

Синтез N-[4-гідрокси-3-(2,3-диметил-1H-індол-1-іл)феніл]арилсульфоніл(ароїл)амідів

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-133-6-20-25

 

Волошина Ю.Г., Пертко О.П., Патриляк Л.К., Яковенко А.В.

Особливості паладієвмісних цеолітів типу MFI як каталізаторів ізомеризації лінійних алканів

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-133-6-26-32

 

Голеус В.І., Нагорна Т.І., Кислична Р.І., Науменко С.Ю.

Захисні та декоративні властивості титанових склоемалей

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-133-6-33-37

 

Гусак Ю.В., Овчаренко А.О., Голіченко О.А., Штеменко О.В.

Синтез і стійкість у водних розчинах кластерних сполук диренію(ІІІ) з ізолейцином, серином і проліном

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-133-6-38-43

 

Дикун О.М., Аніщенко В.М., Редько А.М., Рибаченко В.І.

Бензоїлювання госиполу з використанням бензоїлхлориду і бензойного ангідриду як ацилюючих агентів

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-133-6-44-49

 

Зажарський В., Парченко М., Парченко В., Давиденко П., Кулішенко О., Зажарська Н.

Фізико-хімічні властивості нових S-похідних 5-(5-бромфуран-2-іл)-4-метил-1,2,4-тріазол-3-тіолів

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-133-6-50-58

 

Калафат К.В., Таран Н.А., Плаван В.П., Редько А.М., Єфімова І.В., Вахітова Л.М.

Вплив співвідношення поліфосфат амонію:меламін:пентаеритрит на вогнезахисну ефективність покриттів реактивного типу

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-133-6-59-68

 

Карасик О.В., Гордєєв Ю.С.

Розрахунок теплового розширення, температури склування та щільності стекол у системі RO–Al2O3–B2O3–SiO2 (де RO=BaO, SrO, CaO, MgO, ZnO)

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-133-6-69-74

 

Керносенко Л.О., Самченко Ю.М., Пасмурцева Н.О., Легенчук О.В., Полторацька Т.П.

Сорбент на основі полівінілформалю та поліакрилової кислоти для видалення важких металів із водних розчинів

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-133-6-75-82

 

Косянчук Л.Ф., Антоненко О.І., Ігнатова Т.Д., Бабкіна Н.В., Бабіч О.В., Горбатенко О.М., Бровко О.О.

Кінетика утворення, в’язкопружні та механічні властивості оптично прозорих взаємопроникних сіток поліметилметакрилат/поліуретан

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-133-6-83-90

 

Макідо О.Ю., Медведевських Ю.Г., Хованець Г.І.

Дослідження адсорбції метиленового синього на поверхні каталізатора типу «ядро–оболонка» для системи Фентона

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-133-6-91-98

 

Мельник Ю.Р., Тєрін А.А., Мельник С.Р.

Порівняння активності оксидів металів у реакції трансестерифікації тригліцеридів спиртами C1–С4

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-133-6-99-105

 

Мінаєв Б.П., Мінаєва В.О., Панченко О.О., Бондарчук С.В.

Низьколежачий триплетний збуджений стан N-сульфініланілінів, як пояснення їх реакційної здатності та схильності до цикло-приєднання в групі N–S=O

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-133-6-106-114

 

Москвін П.П., Садовскі В., Крижанівський В.Б., Скиба Г.В., Полонський Л.Г.

Мультифрактальний аналіз геометричних параметрів наноформ, що формуються на поверхні надтонких шарів ZnO та ZnO–CdO, синтезованих золь-гель методом

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-133-6-115-123

 

Ніколенко М.В., Василенко К.В., Миргородська В.Д., Рищенко І.М.

Синтез ортофосфатів кальцію методом хімічного осадження: переоцінка добутків розчинності гідроксиапатитів

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-133-6-124-133

 

Ніколенко М.В., Єльчанінова К.О., Карабут В.О., Вашкевич О.Ю.

Одержання харчових барвників класу антоціанів з виноградних вичавок: механізм процесу екстракції

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-133-6-134-141

 

Петльований М.В., Зубко С.А., Попович В.В., Сай К.С.

Механізм формування структури і зміцнення закладного масиву при заповненні підземних пустот

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-133-6-142-150

 

Пісчанська В.В., Губинський М.В., Усенко А.Ю., Сибір А.В., Сухий К.М., Федоров С.С.

Електропровідний композиційний матеріал на основі силіцій карбіду

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-133-6-151-158

 

Сейфулліна І.Й., Марцинко О.Е., Чебаненко О.А., Дьяконенко В.В., Шишкіна С.В., Пєсарогло О.Г.

Синтез, молекулярна та кристалічна структура гетерометалічного Cu(II)–Ge(IV) комплексу з 1,3-діаміно-2-гідроксіпропан-N,N,N’,N’-тетраоцтовою кислотою та 2,2′-біпіридином

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-133-6-159-164

 

Сметанін М.В., Варениченко С.А., Залізна К.В., Мазепа О.В., Фарат О.К., Марков В.І.

Функціоналізація N-арилмалеімідами за sp3 C–H зв’язком похідних гідроакридину(хіноліну)

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-133-6-165-170

 

Целіщев О.Б., Кудрявцев С.О., Лорія М.Г., Бойченко С.В., Ланецький В.Г., Матвєєва І.В., Леоненко С.В., Целіщева М.О.

Модифікація автомобільних газоконденсатних бензинів біоетанолом у кавітаційному полі

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-133-6-171-178