Питання хімії та хімічної технології

Архів-2020-4

 

Обкладинка зовнішня сторона

Обкладинка внутрішня сторона

ЗМІСТ

 

Кунтий О.І., Зозуля Г.І., Шепіда М.В.

Нанорозмірне гальванічне заміщення у неводних середовищах: міні-огляд

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-131-4-5-15

 

Сухацький Ю.В., Знак З.О., Зінь О.І.

Кавітація та її комбінації з іншими передовими процесами окислення для очищення стічних вод від фенолу: огляд

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-131-4-16-30

 

Ассаф Х. Тавфік, Бушра Б. Кассім

Екологічно прийнятний метод аналізу доксициклін гіклату з використанням методики зон безперервної проточної ін’єкції/зон злиття з азометолом у водному середовищі

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-131-4-31-37

 

Галстян А.Г., Скороход К.С., Галстян Т.М.

Дослідження кінетики реакцій каталітичного циклу в процесі окиснення етилбензену озоном

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-131-4-38-42

 

Дубенко А.В., Ніколенко М.В., Вашкевич О.Ю., Баскевич О.С.

Сульфатно-фторидне вилуговування змінених ільменітів

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-131-4-43-54

 

Єфімова І.В., Смирнова О.В., Опейда Й.О., Вахітова Л.М.

Дія аскорбінової кислоти і супероксид-аніона в процесах інгібування радикально-ланцюгового окиснення в апротонному середовищі

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-131-4-55-59

 

Загорулько С.П., Фарат О.К., Мазепа А.В., Варениченко С.А., Марков В.І.

Взаємодія похідних 4H-хромен-4-імінів з гідроксил аміном

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-131-4-60-65

 

Кітик А., Проценко В., Данилов Ф., Павлік В., Гнатко М.

Вплив електрополірування в низькотемпературному евтектичному розчиннику (ethaline) на поверхневі властивості і корозійну стійкість сплаву алюміній–магній

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-131-4-66-71

 

Кобижча Н.І., Головатюк В.М., Суховєєв В.В., Стрілець М.В., Кашковський В.І.

Синтез нових спіроциклічних піримідин-2,4,6-тріонів реакціями метатезису

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-131-4-72-79

 

Кочубей В.В., Ягольник С.Г., Князь С.В., Паращук Л.Я., Мальований М.С.

Дослідження впливу умов активації закарпатського клиноптилоліту на його адсорбційну здатність

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-131-4-80-87

 

Ларін В.І., Даценко В.В., Єгорова Л.М.

Розробка та оптимізація стадій технологічного процесу очищення відпрацьованих травильних розчинів від іонів міді та цинку

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-131-4-88-95

 

Міщенко Г.В., Венгер О.О., Качук Д.С.

Модифіковані поліетоксилати як речовини комплексної дії у хімічній технології опорядження текстильних матеріалів

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-131-4-96-105

 

Ненастіна Т.О., Ведь М.В., Сахненко М.Д., Проскуріна В.О.

Електрокаталітичне окиснення етанолу в лужному середовищі на композиційних покриттях на основі сплавів кобальту

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-131-4-106-114

 

Овчаренко А.О., Величко О.В., Голіченко О.А., Штеменко О.В.

Гідроліз комплексної сполуки ренію(ІІІ) з β-аланіном

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-131-4-115-120

 

Пилипенко І.В., Спасьонова Л.М.

Вилучення хрому(VI) з водних розчинів композитами на основі монтморилоніту та оксиду заліза

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-131-4-121-127

 

Себастіні С. Міну Ксав’єр, Ніксон П. Даніель, Кеннеді К. Джозеф

Електроосадження нікель гідроксиду для використання у суперконденсаторах з використанням електроліту, що містить поверхнево-активну речовину

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-131-4-128-133

 

Сліпкань А.В., Китова Д.Є., Штеменко О.В.

Електрофізичні властивості наночастинок цирконій гідрогенфосфату з інтеркальованими сполуками ренію(ІІІ) та системою реній(ІІІ)/цис-платин

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-131-4-134-139

 

Слюсарчук Л.І., Железнова Л.І., Роговцов О.О., Кулешов С.В., Трунова О.К., Павленко Т.В.

Синтез кобальтатів і нікелатів лантану (неодиму) з індивідуальних ацетилацетонатних прекурсорів

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-131-4-140-147

 

Соловей В.В., Зіпунніков М.М., Пода В.Б., Воробйова І.О.

Генерація водню з води з використанням сплавів на основі кремнію і алюмінію

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-131-4-148-156

 

Струтинська Н.Ю., Малюк М.В., Слободяник М.С., Слива Т.Ю., Тітов Ю.О.

Формування фаз Sr9Ві(PO4)7–x(VO4)x в умовах твердофазної взаємодії та їх характеризація

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-131-4-157-162

 

Томашик З.Ф., Шелюк І.О., Чайка М.В., Томашик В.М.

Хімічне розчинення монокристалів GaAs, InAs, InAs (Sn), GaSb та InSb у травильних композиціях H2O2–HBr–тартратна кислота

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-131-4-163-171

 

Хома Р.Є., Гельмбольдт В.О., Еннан А.А., Баумер В.М., Длубовський Р.М., Водзінський С.В.

Синтез і спектральні характеристики сульфіту трис(гідроксиметил)метиламоніуму

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-131-4-172-176

 

Чабан М.О., Рождественська Л.М., Пальчик О.В.

Сорбційне вилучення іонів Li+ з багатокомпонентних розчинів. Регенерація сорбенту та оброблення концентрату

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-131-4-177-186

 

Чайка М.В., Томашик З.Ф., Маланич Г.П., Томашик В.М., Панасюк Д.Ю., Камінський О.М.

Фізико-хімічна взаємодія монокристалів CdTe та ZnxCd1–xTe з водними розчинами К2Cr2O7–HBr–оксалатна кислота

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-131-4-187-193

 

Чудінович О.В., Биков О.І.

Взаємодія оксидів ітрію, лантану та ербію при температурі 1500°C

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-131-4-194-200


 

Хронiка, події, особистості

 

Веліченко О.Б., Проценко В.С., Сухий К.М.

До 80-річчя від дня народження доктора хімічних наук, професора Фелікса Йосиповича Данилова