Питання хімії та хімічної технології

Архів-2019-3

Обкладинка зовнішня сторона

Обкладинка внутрішня сторона

ЗМІСТ


ХІМІЯ


 

Гайдай А.Р., Вакулюк П.В., Фуртат І.М., Мурланова Т.В., Куниця Н.І., Тьортих В.А., Козакевич Р.Б., Гребенюк А.Г., Голуб О.А.

Створення та властивості нанокомпозитів на основі кремнеземних матриць, модифікованих антимікробними препаратами

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-124-3-6-16

 

Кулєшова Т.С., Галстян А.Г.

Рідиннофазне озонування етилбензену

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-124-3-17-21

 

Літинська М.І., Толстопалова Н.М., Астрелін І.М., Петрус Н.В.

Вплив сторонніх іонів на адсорбцію арсенату на ферум(ІІІ) оксидах і гідроксидах

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-124-3-22-29

 

Namitha R., Radhika Devi, Krishnamurthy G.

Hydrothermally synthesized carbon nanotubes for electrochemical hydrogen storage application

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-124-3-30-34

 

Nikolenko N.V., Kalashnikov Yu.V., Kostyniuk A.O., Poloz A.Yu., Aksenenko E.V.

Difference in adsorption properties of Fe(III), Mo(VI) oxides and Fe(III) molybdate as a cause of high selectivity of methanol oxidation on iron molybdate catalyst

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-124-3-35-45

 

Сухова О.В., Полонський В.А., Устінова К.В.

Корозійно-електрохімічні властивості квазікристалічних сплавів Al–Cu–Fe–(Si,B) та Al–Ni–Fe в розчині NaCl

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-124-3-46-52

 

Тітов Ю.О., Білявина Н.М., Слободяник М.С, Чумак В.В., Наконечна О.І.

Вплив складу на будову шаруватої структури SrNdSc1–xInxO4

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-124-3-53-58

 

Chubar N.I., Kopilevych V.A.

Sorption of perchlorate on Mg–Al–CO3 layered double hydroxides prepared via fine inorganic sol–gel process: the treatment of aqueous solutions with pH 5, 7 and 8

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-124-3-59-66

 

Yanchak А.I., Slyvka Yu.I., Kinzhybalo V.V., Bednarchuk T.J., Mys’kiv M.G.

The first copper(I) halide π-complexes with allyl derivatives of urea and parabanic acid

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-124-3-67-73

 


ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ


 

Kuntyi О.І., Zozulya G.I., Shepida M.V., Nichkalo S.I.

Deposition of nanostructured metals on the surface of silicon by galvanic replacement: a mini-review

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-124-3-74-82

 

Слюзар А.В., Знак З.О., Калимон Я.А., Буклів Р.Л.

Методи очищення і перероблення сірководеньвмісних газів (огляд)

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-124-3-83-97

 

Близнюк О.М., Масалітіна Н.Ю., Савенков А.С., Огурцов О.М., Суворін О.В., Хлопицький О.О.

Синтез мультиоксидного каталізатора окиснення амоніаку до нітроген(II) оксиду

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-124-3-98-108

 

Буллер М.Ф., Роботько В.А.

Длительное влияние воды на баллиститные составы

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-124-3-109-115

 

Кабат О.С., Харченко Б.Г., Деркач А.Д., Артемчук В.В., Бабенко В.Г.

Полимерные композиционные материалы на основе фторопласта и метод их получения

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-124-3-116-122

 

Kityk A., Protsenko V., Pavlik V., Boča M.

Corrosion resistance of AISI 304 and AISI 316 stainless steels in a solar salt used in concentrated solar power plants: the effect of NaCl impurities

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-124-3-123-131

 

Некрасов П.О., Гудзь О.М., Некрасов О.П., Кіщенко В.А., Голубець О.В.

Жирові системи зі зниженим вмістом транс-ізомерів жирних кислот

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-124-3-132-138

 

Parashchuk L.Ya., Kochubey V.V., Odosiy L.I., Korolko S.V.

Research into the protective characteristics of special-purpose cement-based concretes

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-124-3-139-144

 

Рижова О.П., Положай С.Г., Ільченко Н.Ю., Гуржій О.Б.

Іонне забарвлення емалевих стекол, одержаних в оксидній системі Na2O–BaO–B2O3–SiO2

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-124-3-145-150

 

Саввова О.В., Ляховський А.Ф., Блинова Н.К., Воронов Г.К., Рябінін С.О., Топчий В.Л.

Розробка ударостійких склокристалічних матеріалів для радіопрозорих бронеелементів

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-124-3-151-157

 

Fedorenko O.Yu., Bohdanova K.B., Fedorenko D.O., Lesnych N.F., Reheda N.M.

Low-melting glass-ceramic bonds based on oxide compositions for diamond-abrasive tools

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-124-3-158-165

 

Хоменко О.С., Срібняк Н.М., Грецай С.О., Телющенко І.Ф., Івченко В.Д., Душин В.В.

Розробка комплексної вигоряючої добавки для виробництва поризованої будівельної кераміки з підвищеною міцністю

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-124-3-166-175

 

Челтонов М.М., Опарин С.А., Кириченко А.Л., Устименко Е.Б.

Оптимизация процесса деструкции полимерного связующего твёрдых ракетных топлив с использованием азотной кислоты

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-124-3-176-180

 


ХРОНIКИ, ПОДIЇ, ОСОБИСТОСТI


 

Кошель Н.Д.

Памяти профессора О.С. Ксенжека (1927–2019)