Питання хімії та хімічної технології

Архів 2018-4

Обкладинка зовнішня сторона

Обкладинка внутрішня сторона

ЗМІСТ


ХІМІЯ


Карпенко Ю.В., Омельянчик Л.О., Самура Т.О., Омельянчик В.М.

Синтез та дослідження залежності «структура – гостра токсичність» нових гібридів 1,3,4-оксадіазол-2-тіону з акридин-9(10H)-оном

5-13

 

Кітик А.А., Рубльова Є.Д., Банник Н.Г., Проценко В.С., Данилов Ф.Й.

Вплив попереднього електрополірування на корозійну стійкість низьковуглецевої сталі у низькотемпературному евтектичному розчиннику ethaline

14-18

 

Копілевич В.А., Войтенко Л.В., Прокопчук Н.М., Савченко Д.А., Абарбарчук Л.М.

Термоліз гідратованих монофосфатів перехідних двовалентних металів

19-26

 

Luk’yanenko T., Velichenko A., Knysh V., Shmychkova O.

Influence of methanesulfonate ions on electrooxidation of Pb(II)

27-35

 

Москвін П.П., Скиба Г.В., Добряков В.Л., Колодій М.А., Рашковецький Л.В., Коломис О.Ф., Рарата С.В.

Золь-гель синтез, морфологія поверхні та спектральні властивості надтонких плівок на основі ZnO на монокристалі кремнію

36-42

 

Потапенко Е.В., Андреєв П.Ю., Ісаєнко І.П.

Каталітичне окиснення 4-нітротолуену озоном в системі «оцтовий ангідрид–трихлороцтова кислота»

43-47

 

Сліпенюк О.Т., Лявинець О.С., Сліпенюк Т.С.

Вплив параметрів міжчастинних взаємодій на флокуляційне структурування та седиментацію у водних суспензіях каоліну і полівінілхлориду

48-58

 

Смірнова О.Я., Полюжин І.П., Ятчишин Й.Й.

Залежності між структурою амінокислотних похідних 3-хлор-1,4-нафтохінону та їх утримуванням в умовах прямофазової тонкошарової хроматографії

59-68

 

Sozanskyi M.A., Stadnik V.E., Chaykivska R.T., Shapoval P.Yo., Yatchyshyn Yo.Yo., Vasylechko L.O.

The effect of different complexing agents on the properties of mercury selenide films deposited from aqueous solutions

69-76

 

Струтинська Н.Ю., Лівіцька О.В., Слободяник М.С.

Синтез і дослідження цезієвмісних кальцій фосфатів апатитового типу

77-81


ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ


Гиренко Д.В., Величенко А.Б.

Синтез низкоконцентрированных растворов гипохлорита натрия в электролизерах без разделения межэлектродного пространства

82-91

 

Голеус В.І., Гордєєв Ю.С., Носенко О.В.

Властивості легкоплавких стекол в системі PbO–ZnO–B2O3–SiO2

92-96

 

Krutko I., Yavir K., Kaulin V.

The influence of the nature of stabilizer on the degradation of coal tar pitch

97-102

 

Кучеренко В.А., Тамаркина Ю.В., Фролова И.Б.

Термолиз антрацитов в присутствии гидроксидов щелочных металлов

103-109

 

Лукашев В.К., Романько С.М., Середа В.И., Е.В. Костюченко Е.В.

Теплоперенос при концентрировании раствора серной кислоты испарением в поток нейтрального газа

110-119

 

Николенко Н.В., Самчилеев И.С., Дубенко А.В.

Аммиачное выщелачивание молибдена в условиях механического и ультразвукового воздействия

120-128

 

Савенков А.С., Рыщенко И.М., Белогур И.С., Масалитина Н.Ю.

Кинетика нейтрализации азотно-кислотного раствора, полученного из низкосортного фосфорсодержащего сырья

129-134

 

Khromyak U.V., Levytskyi V.Ye., Stepova K.V., Skorokhoda V.Y.

Synthesis and properties of composites based on copolymers of polyvinylpyrrolidone and methyl methacrylate

135-141

 

Shabanova G.M., Korogodska A.M., Vorozhbiyan R.M., Tsapko N.S., Khrystych E.V., Shutynskyy O.G.

Studying the specific features of the hydration processes of alumina cements based on the compounds of СаО–NiО–Аl2О3 system

142-147

 

Шабловський Я.О., Кiселєвич В.В.

Термодинамічне визначення температури склування полімерів

148-152