Питання хімії та хімічної технології

Архів 2018-2

Обкладинка зовнішня сторона

Обкладинка внутрішня сторона

ЗМІСТ


ХІМІЯ


Варваренко С.М., Ференс М.В., Самарик В.Я., Носова Н.Г., Фігурка Н.В., Остапів Д.Д., Воронов С.А.

Одержання кополіестерів флуоресцеїну і 2-(додеканаміно)пентандіонової кислоти за реакцією Стегліха

5-15

 

Dmitrikova L., Shmychkova O., Zagorulko S., Luk’yanenko T., Velichenko A.

Electrochemical destruction of phenoxy herbicides on lead dioxide anodes

16-23

 

Karkhut A.I., Polovkovych S.V., Kurka M.S., Zhurakhivska L.R., Novikov V.P.

DFT study of charge transfer assisted Diels-Alder reaction of azo-bis-2,4-dichloro-1,3,5-triazine and anthracene

24-29

 

Мешкова С.Б., Походыло Н.Т., Дога П.Г., Шийка О.Я.

Синтез и люминесцентные свойства комплексов Eu3+ и Tb3+ с производными пиразолин-5-она

30-38

 

Сліпкань А.В., Китова Д.Є., Штеменко О.В.

Наночастинки цирконій гідрофосфату, навантажені трихлоротри-μ-карбоксилатами диренію(ІІІ)

39-45

 

Toropin N.V., Trush Y.V., Murashevich B.V., Burmistrov K.S.

Synthesis of 1-(hydroxylphenyl)-3-aryl-5-mercapto-1,2,4-triazoles from arenalazine quinones

46-50

 

Чертихина Ю.А., О.С. Лебедь О.С., Куцик-Савченко Н.В., Либ А.С., Цыганков А.В., Просяник А.В.

Влияние электроотрицательности заместителей и внутримолекулярных взаимодействий на барьеры инверсии производных аммиака

51-59

 


ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ


Apostolova R.D., Peskov R.P.

Increasing the efficiency of thin-layer Co-doped LiMn2O4–carbon  nanotubes electrodes for the use in Li-ion batteries

60-69

 

Кирій С.О., Косогіна І.В., Астрелін І.М., Ободенко Л.С.

Дослідження властивостей активованого вугілля, модифікованого відходами глиноземних виробництв

70-78

 

Кольцова Я.І., Нікітін С.В., Петух С.І.

Вплив температурно-часових режимів випалу на структуру пористих склокристалічних матеріалів

79-85

 

Поп Г.С., Сафронов О.І., Бодачівський Ю.С., Железний Л.В.

Синтез і властивості екобезпечних поверхнево-активних речовин на олійно-фосфатидній основі

86-94

 

Рыжова О.П., Кисличная Р.И., Нагорная Т.И.

Стеклоэмалевые эталоны мер цвета

95-100

 

Скорохода В.Й, Семенюк Н.Б., Дзяман І.З., Левицька Х.В., Дудок Г.Д.

Вплив природи кальцієвмісного наповнювача на закономірності одержання та властивості остеопластичних пористих композитів

101-108

 

Sokolskii A.L., Kovalenko K.G., Sivetskii V.I., Kolosova E.P.

Realization of the reverse problem of geometrical modeling in designing of die heads for the production of polymer products

109-114

 

Сташенко К.В., Руденчик Т.В., Рожнова Р.А., Кісельова Т.О.

Розробка композиційних матеріалів на основі поліуретансечовин з фрагментами кополімеру N-вінілпіролідону з вініловим спиртом і лізоциму

115-121

 

Trembus I.V., Trophimchuk Ju.S., Galysh V.V.

Preparation of pulp from sunflower stalks using peroxy acids

122-127

 

Шульга О.С., Сімурова Н.В., Шульга С.І., Перепелиця О.П.

Модифікація картопляного крохмалю хлорангідридом пропіонової кислоти та фізико-хімічні дослідження одержаного продукту

128-136

 


ХРОНІКИ, ПОДІЇ, ОСОБИСТОСТІ


Броварець В.С., Харченко О.В.

До 80-річчя від дня народження доктора хімічних наук, професора Бориса Сергійовича Драча (1938–2009)

137-138