Питання хімії та хімічної технології

Архів 2016-2


ХIМIЯ

Бошерніцан В.А.

С. 4

Великонська Н.М., Величко В.В., Ломінога О.О.

С. 10

Гиренко Д.В., Вашкевич О.Ю., Ніколенко М.В.

С. 14

Голіченко О.А., Третяк С.Ю., Штеменко О.В.

С. 21

Донченко М.І., Фроленкова С.В., Мотронюк Т.І.

С. 26

Коломейцев Д.О., Варениченко С.А., Астахіна В.О., Марков В.І., Коваленко С.І., Харченко О.В.

С. 32

Перлова О.В., Дзязько Ю.С., Перлова Н.О., Сазонова В.Ф., Пальчик О.В.

С. 37

Смотраєв Р.В., Манідіна Є.А.

С. 45

ХIМIЧНА ТЕХНОЛОГIЯ


Денисюк Р.О., Томашик В.М., Гвоздієвський Є.Є.

С. 52

Зублєв Д.Г., Барський В.Д.

С. 57

Калініченко О.О., Гуревіна Н.Л., Міснянкін Д.О., Сніжко Л.О.

С. 62

Касьяненко І.М., Крамаренко В.Ю.

С. 68
С. 74

ХРОНIКИ, ПОДIЇ, ОСОБИСТОСТI


Омельчук А.О., Півоваров О.А., Кравченко О.В., Данилов Ф.Й., Штеменко О.В.

С. 79