Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii

Issues of Chemistry and Chemical Technology

Archive 2017-6


CHEMISTRY

Dzyazko A.G., Pilipenko A.O., Nedilko S.А., Fesych I.V., Bulachok A.S.
P. 5-10

Kityk A.A., Rublova Y.D., Bannyk N.G., Shcherbakova K.M., Malaya V.V.
P. 11-16

Maiboroda O.I., Simurova N.V., Britsun V.M.
P. 17-22

Mariichak O.Yu., Rozantsev G.M., Radio S.V.
P. 23-31

Orel L.A., Sinelnikov S.I., Kobrina L.V., Boyko V.V., Riabov S.V.
P. 32-38

Pogrebnyak O.S., Zaporozhets O.А., Pavlenko A.N.
P. 39-43

Savchuk M.O. , Litsis O.O.,  Sliva T.Yu., Trush V.A., Amirkhanov V.M.
P. 44-49

Sknar Yu.E., Sknar I.V., Savchuk A.A., Bezik A.A., Danilov F.I.
P. 50-56

CHEMICAL TECHNOLOGY

Bazhirov T.S., Dauletiyarov M.S., Bazhirov N.S., Serikbaev B.E., Bazhirova K.N.

P. 57-62

Zaychuk A.V., Amelina A.A.
P. 63-67

Levytskyi V.Ye., Masyuk A.S., Suberlyak O.V.
P. 68-74

Parsadanov I.V., Sakhnenko N.D., Ved’ M.V., Rykova I.V., Khyzhniak V.A., Karakurkchi A.V., Gorokhivskiy A.S.
P. 75-81

Pivovarov О.А., Skіba М.І., Makarova А.К., Vorobyova V.І., Pasenko О.О.
P. 82-88

Savvova O.V., Topchyi V.L., Smyrnova Yu.O., Petrov D.V.
P. 89-96

Savenkov A.S., Bilohur I.S.
P. 97-103

Trus I.M., Fleisher H.Y., Tokarchuk V.V., Gomelya M.D., Vorobyova V.I.
P. 104-109

Frolova L.A., Pivovarov A.A., Anisimova L.B., Yakubovskaya Z.N., Yakubovskii A.I.
P. 110-115