Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii

Issues of Chemistry and Chemical Technology

Archive 2016-5,6


CHEMISTRY


Kityk A.A., Rublova Y.D., Vasil’eva E.A., Bannyk N.G.

P. 4-10

Melnyk I.O.

P. 10-15

Savchuk O.O., Sknar Yu.E., Sknar I.V., Baskevich A.S., Danilov F.I.

P. 15-19

Slipkan A.V., Kytova D.E., Shtemenko A.V.

P. 20-25

Chebotarev A.N., Pluta E.V., Raboshvil E.V., Bevziuk E.V., Snigur D.V.

P. 26-30

CHEMICAL TECHNOLOGY


Apostolova R.D., Zaderey N.D., Kirsanova I.V.

P. 31-52

Atapin A.G., Nefedov V.G.

P. 53-58

Bashtanyk P.I., Malyarevych I.I., Chervakov O.V., Andriianova M.V., Gerasimenko K.O., Filinska T.G.

P. 59-62

Kayun I.G., Mysov O.P.

P. 63-68

Kolomiyets E.V., Sukhyy K.M., Belyanovskaya E.A., Tomilo V.I., Sukhyy M.P.

P. 68-73

Lavrenyuk О.І., Mykhalichko В.М.

P. 73-77

Nosova N.G., Samaryk V.J., Varvarenko S.M., Ferens M.V., Voronovska A.V., Nagornyak M.I., Khomyak S.V., Nadashkevych Z.J., Voronov S.A.

P. 78-86

Ovcharov V.I., Sokolova L.A., Yusupova L.R., Tertishniy O.A.

P. 87-92

Pasenko A.A., Skiba M.I., Makarova A.K., Vorobyova V.I., Pivovarov A.A.

P. 93-97

Savvova O.V., Shadrina G.N., Fesenko O.I.

P. 97-103